Jeugdgemeenteraad

De jeugdgemeenteraad heeft tot doel:

  • kinderen en jongeren aansporen advies te geven over het gemeentelijk beleid en hen laten kennismaken met het functioneren van het gemeentebestuur
  • kinderen en jongeren bij het gemeentelijk beleid betrekken en hen de kans geven hun opmerkingen, wensen en ideeën kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken
  • kinderen en jongeren op een concrete manier met elkaar leren te overleggen, in het openbaar te spreken, te luisteren en naar oplossingen te zoeken

De jeugdgemeenteraad heeft enkel een adviserende bevoegdheid. De raadszittingen zijn openbaar en gaan telkens door op woensdagnamiddag. De agenda van de jeugdgemeenteraad wordt samengesteld door de raadsleden zelf en de jeugdgemeenteraad komt een vijf- tot zestal keer samen per werkjaar. 

Samenstelling

De jeugdgemeenteraad bestaat uit een ongeveer dertig raadsleden. Dit zijn leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs van alle Herzeelse scholen. Elke school organiseert zelf de verkiezingen van haar raadsleden. Ze zijn daarin vrij hun eigen systeem van aanduiding van vertegenwoordiger(s) toe te passen (met een maximum van drie raadsleden per school).

De vergaderingen van de jeugdgemeenteraad worden voorgezeten door de schepen van Jeugd. Een medewerker van de Jeugddienst neemt de taak van secretaris op zich.