Intergemeentelijke woonwijzer

De Intergemeentelijke Woonwijzer is een samenwerkingsverband op het vlak van woonbeleid tussen de gemeenten Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem en Herzele. De materie wonen is immers een zeer versnipperde materie waarmee verschillende gemeentelijke diensten in contact komen en waar elke burger mee te maken heeft.

Het is dan ook de burger die voordeel moet halen uit deze samenwerking. Door het woonbeleid over een ruimere regio uit te werken, kunnen nieuwe ideeën ontwikkelen en bestaande problemen op een andere manier benaderd worden.

Volgende prioriteiten worden door de Intergemeentelijke Woonwijzer vooropgesteld:

  • overlegstructuur organiseren: tussen ambtenaren, een lokaal woonoverleg in iedere deelnemende gemeente, een intergemeentelijke woonraad opstarten
  • tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar betaalbaar wonen
  • inspelen op de specifieke woonnoden van oudere inwoners
  • een woonloket organiseren met basisinformatie rond huisvesting (premies, leningen, sociale huisvesting,…)
  • aandacht voor nieuwe woonvormen, duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  • de woonkwaliteit verbeteren

Meer informatie vind je op de website van de Intergemeentelijke Woonwijzer.