Inname openbaar domein

Als u bouwt, verbouwt of verhuist neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.
Deze vergunning moet minstens 10 werkdagen (excl. sluitingsdagen) op voorhand worden aangevraagd.

Dat gebeurt via het online aanvraagformulier. Onderaan deze pagina kan u het aanvraagformulier terugvinden.

Dit aanvraagformulier wordt vervolgens digitaal door het lokaal bestuur behandeld.

U ontvangt via e-mail de vergunning voor inname openbaar domein na online betaling van het verschuldigde bedrag.

Bedrag

Kost

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

De kostprijs voor de inname van openbaar domein bedraagt 0,50 euro/dag per m² met een minimum van 12,50 euro.

Uitzondering: voor het plaatsen van tijdelijke terrassen (d.i. elke uitbreiding van een horeca-uitbating, bestaande uit vaste of losse elementen zoals overdekte vaste constructies, windschermen, tafels en stoelen, parasols, podiums enzovoort) valt deze kostprijs weg.

Regelgeving

Opgelet: u bent zelf verantwoordelijk voor het huren en plaatsen van de nodige signalisatie en verkeersborden conform het K.B. van 1 december 1975 en het M.B. van 7 mei 1999.

Indien de inname van het openbaar domein ook verkeershinder kan veroorzaken voor de weggebruikers (inclusief voetgangers en fietsers), dan hebt u naast een toelating voor inname openbaar domein ook een signalisatievergunning nodig.

Meer info

Hoe doe ik mijn aanvraag?