Inname openbaar domein

Als u bouwt, verbouwt of verhuist neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Dat gebeurt via het online aanvraagformulier. Onderaan deze pagina kan u het aanvraagformulier terugvinden.

Dit aanvraagformulier wordt vervolgens digitaal door het lokaal bestuur behandeld.

U ontvangt via e-mail de vergunning voor inname openbaar domein na online betaling van het verschuldigde bedrag.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

De kostprijs voor de inname van openbaar domein bedraagt 0,25 euro/dag per m² met een minimum van 6,25 euro.

Uitzondering: voor het plaatsen van tijdelijke terrassen (d.i. elke uitbreiding van een horeca-uitbating, bestaande uit vaste of losse elementen zoals overdekte vaste constructies, windschermen, tafels en stoelen, parasols, podiums enzovoort) valt deze kostprijs weg.

Regelgeving

Opgelet: u bent zelf verantwoordelijk voor het huren en plaatsen van de nodige signalisatie en verkeersborden conform het K.B. van 1 december 1975 en het M.B. van 7 mei 1999.

Indien de inname van het openbaar domein ook verkeershinder kan veroorzaken voor de weggebruikers (inclusief voetgangers en fietsers), dan hebt u naast een toelating voor inname openbaar domein ook een signalisatievergunning nodig.

Meer info

Hoe doe ik mijn aanvraag?