Inname openbaar domein

Als u bouwt, verbouwt of verhuist neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.


Dat gebeurt via het aanvraagformulier. Op deze pagina kan u het aanvraagformulier terugvinden. U stuurt dit aanvraagformulier, voorzien van een handtekening, naar de dienst Mobiliteit, die vervolgens met u contact zal opnemen.

U ontvangt de toelating voor inname openbaar domein na betaling van het verschuldigde bedrag.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.


De kostprijs voor de inname van openbaar domein bedraagt 0,25 euro/dag per m² met een minimum van 6,25 euro.

 

Regelgeving

Opgelet: u bent zelf verantwoordelijk voor het huren en plaatsen van de nodige signalisatie (bv. verkeersborden.)

Meer info

Indien de inname van het openbaar domein ook verkeershinder kan veroorzaken voor de weggebruikers (inclusief voetgangers en fietsers), dan hebt u naast een toelating voor inname openbaar domein ook een signalisatievergunning nodig.