Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiƫn
Algemeen beleid & beleidsplannen
 • Gemeentelijke profiels...
 • Gemeentemonitor
 • Beleidsplannen
 • Gemeentelijke Administ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Gemeentelijke Administratieve Sancties (Update: 22-05-2018)
  Gemeentelijke Administratieve Sancties van toepassing sinds 1 augustus 2016
   
  Nieuw reglement heeft aandacht voor overlast

  De gemeenteraad van Herzele heeft op 22 juni 2016 het nieuwe reglement inzake de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd. Omdat Herzele samen met Zottegem en Sint-Lievens-Houtem één politiezone vormt, is er ook gekozen voor één gemeenschappelijk reglement. Dit reglement komt in de plaats van het vroegere GAS-reglement van 2006. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden proberen we het belangrijkste uit dit reglement naar voor te brengen.


  Waarom is zo’n reglement nodig ?
  Elke gemeente heeft graag dat zijn burgers op een prettige manier kunnen samenleven. Als dit samenleven bemoeilijkt wordt door hinder die de normale last overstijgt, dan spreken we over overlast. Er moet een reglement zijn om hiertegen te kunnen optreden. Daarnaast heeft de wetgever ook een aantal strafbare feiten gedepenaliseerd: dit wil zeggen dat deze feiten niet meer door de rechtbanken worden bestraft, maar nu het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. De meeste gemeenten in België hebben zo’n reglement. Niet alles staat echter in dit reglement. Meer nog: enkel die zaken die nergens anders strafbaar gesteld zijn, zijn met deze administratieve sancties beteugelbaar. Het gaat dus om relatief ‘kleine’ zaken, maar die toch belangrijk genoeg zijn om tegen op te treden.


  Wat is het verschil met politiestraffen?
  Bij een politiestraf worden de straffen uitgesproken door de rechtbank en komen ze in je strafregister. Bij administratieve sancties wordt de administratieve geldboete uitgesproken door een ambtenaar. Daarom heeft men het ook over ‘administratieve’ sancties. In Herzele is hiervoor een provinciale ambtenaar aangesteld. Als de sanctie er in bestaat dat een vergunning wordt ingetrokken of geschorst, dan is het college van burgemeester en schepenen hiervoor bevoegd.


  Wat staat er allemaal in dit reglement?

  Het reglement heeft vooral te maken met:
  * geluidsoverlast
  * openbare veiligheid en doorgang
  * een aantal diverse bepalingen

  Je kan de volledige tekst van dit reglement aanvragen op het gemeentehuis van Herzele op het nummer 053-60 70 70 of via fax 053-63 08 70. Je kan het reglement ook
  hier nalezen.


  Verandert er veel? Wordt nu plots alles verboden?
  * Nee, de bedoeling van dit reglement is niet om nu alles te verbieden. We nodigen de
     inwoners trouwens ook uit om eerst na te gaan of ze de problemen niet door overleg
     kunnen oplossen. Een goede buur blijft beter dan een verre vriend.

  * De meeste zaken in dit reglement zijn zaken die voor zich spreken en erop gericht zijn
     op een goede samenleving in deze gemeente. Vandalisme, belemmering van de
     openbare weg, geluidsoverlast, beschadiging van eigendommen,… zijn uiteraard
     strafbaar.

  * Toch zijn er enkele zaken die we jou onder de aandacht willen brengen: 
     - Wie een dier begeleidt, moet voorzien zijn van het nodige om de uitwerpselen van dat 
       dier (bvb. hondenpoep) op te ruimen en deze ook onmiddellijk opruimen.
       Dit is van toepassing voor alle dieren.

     - Het gebruik van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen is toegelaten tussen
       08u00 en 19u00. Op zondag enkel tussen 10u00 en 12u00.
   
     - Als iemand schade aanbrengt aan de goederen van iemand anders of aan het
       openbaar domein, dan moet deze schade vergoed of hersteld worden. Als de
       gemeente hier zelf moet voor instaan, dan zal het de kosten kunnen terugvorderen
       bij de dader.
   
     - Dieren mogen niet onbewaakt loslopen op de openbare weg. De bewaking moet
       zo zijn dat de dieren niemand kunnen lastigvallen, voertuigen bespringen of
       private eigendommen betreden.
   
     - Er zijn aparte normen voor bijzondere geluidsproducerende situaties: voertuigen met
       luidsprekers, luchtdrukkanonnen, vuurwerk,...  Hoe verloopt de procedure? Wat als ik dit reglement overtreed?

  * Overtredingen op dit reglement worden door de politie vastgesteld.
  * Deze overtredingen worden overgemaakt aan de provinciale ambtenaar die hiervoor
     bevoegd is.
   
  * Het regelement voorziet dat de eerste stap reeds een oproep tot bemiddeling is.
  * Indien de overtreding met een geldboete wordt beteugeld, kan die oplopen tot 375,00
     euro.
     Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit begrensd tot 175,00 euro, maar de ouders zijn
     burgerrechtelijk aansprakelijk.

  * Er is beroep mogelijk bij de politierechtbank.
  * Indien de overtredingen met een schorsing of intrekking van de vergunning beteugeld
     worden, is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.  Meer info kan je bekomen bij de algemeen directeur op het nummer 053-60 70 88 of via e-mail
  daniel.adriaens@herzele.be of bij de politie van Herzele op het nummer 053-60 70 80.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Gemeentelijke profielschets
      › Gemeentemonitor
      › Beleidsplannen
      › Gemeentelijke Administratieve Sancties
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF