Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Stedenbouw
 • Brochures en andere in...
 • Contact
 • Formulieren stedenbouw...
 • Gewestplan - Bijzonder...
 • Omgevingsvergunning
 • Ruimtelijk structuur- ...
 • Wetgeving, soorten aan...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Ruimtelijk structuur- en uitvoeringsplannen (Update: 07-12-2017)
  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (G.R.S.)
  Het ontwerp voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Herzele is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en werd in 3 infovergaderingen voorgesteld aan de bevolking. De fase van het openbaar onderzoek loopt ten einde op 20 april 2011. Daarna zal de Gecoro de ingediende bezwaren evalueren en advies verstrekken aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna zal het plan voor beslissing worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De goedkeuring van het G.R.S. is een taak van de Deputatie.

  Ontwerp Ruimtelijk Structuurplan downloaden

  Het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan bestaat uit 3 delen:
  * een informatief gedeelte: inventaris van alles wat er momenteel op stedenbouwkundig
     vlak in Herzele bestaat
  * een richtinggevend gedeelte: bepalen van de richting die het gemeentebestuur uit wil
     op het vlak van ruimtelijke ordening

  * een bindend gedeelte: overzicht van alle acties die de gemeente wil ondernemen om
     de gewenste ruimtelijke ordening te bekomen 

  ** Hier vind je een verklarende woordenlijst 

  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (P.R.S.)

  Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan kan
  hier worden geraadpleegd.


  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (R.S.V.)
  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is in 1997 goedgekeurd. Meer informatie kan je vinden op de website van
  www.vlaanderen.be


  Ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P.)
  Samen met de ruimtelijke structuurplannen en de verordeningen vormen de ruimtelijke uitvoeringsplannen de instrumenten waarmee de overheid de ruimtelijke ordening van het gewest, de provincies en de gemeenten vastlegt. Het bestaande stelsel van gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg wordt op termijn vervangen door de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn vergelijkbaar met de vroegere plannen van aanleg, zowel naar voorschriften of procedure toe. De bestaande plannen van aanleg blijven echter in een overgangsregeling als instrumenten behouden tot ze vervangen worden door een uitvoeringsplan.
   


  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF