Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Stedenbouw
 • Brochures en andere in...
 • Contact
 • Formulieren stedenbouw...
 • Gewestplan - Bijzonder...
 • Omgevingsvergunning
 • Ruimtelijk structuur- ...
 • Wetgeving, soorten aan...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Gewestplan - Bijzondere plannen van aanleg (Update: 06-02-2013)
  Gewestplan ‘Aalst – Ninove – Geraardsbergen – Zottegem’
  Dit plan regelt de bodembestemmingen van eigendommen gelegen in onze gemeente. Het is een kleurenkaart, waarbij de diverse kleuren de diverse bestemmingen aangeven. (bvb. rood = woongebied, geel = agrarisch gebied, blauw = openbaar nut,...). Naast dit plan regelt het K.B. van 28 december 1978 het toepassingsgebied van dit plan. Meer info
  hier


  Bijzondere Plannen van Aanleg

  Bijzondere Plannen van Aanleg gelden voor een deel van de gemeente.
  Zij bepalen in detail wat er op perceelsniveau mag gebeuren op stedenbouwkundig vlak.

  Herzele beschikt over volgende goedgekeurde plannen van aanleg:
  * Herzele – BPA Station
     K.B. van 05-02-1965 met latere wijzigingen 
     Omvat de stationsomgeving vanaf Sint-Rochusstraat tot en met de Houtemstraat
     Dit plan doorloopt momenteel de herzieningsprocedure (definitief vastgesteld door de
     gemeenteraad)

  * Ressegem – BPA Dorpscentrum
     K.B. van 01-10-1969
     Omvat de kern van de gemeente 
     Machtiging tot herziening bekomen, herzieningsprocedure ingesteld doch voorontwerp
     van plan geeft aanleiding tot opmerkingen van een deel van de bevolking

  * Borsbeke – BPA Mauvondel – Terhaegen 
     K.B. van 23-07-1959, gewijzigd bij M.B. van 12-09-2000 
     Site gevormd door de Borsbekestraat, spoorlijn Kortrijk - Brussel, Molendijk en de
     Provincieweg

  * Sint-Antelinks – BPA RWZI 
    
  M.B. 23-02-2009 
     Rioolwaterzuiveringsinstallatie Beverstraat

  * BPA Zonevreemde terreinen voor gebouwen voor sport, recreatie- en jeugdactiviteiten
     M.B. van 17-04-2007
     Omvat de voetbalterreinen van Hillegem, Borsbeke, Herzele, Sint-Antelinks en de
     manège te Woubrechtegem

  * BPA Opheffing Reservatiestroken N464A Groenlaan en de Verbinding Lindestraat –
     Provincieweg
     M.B. 08-02-2008 
     Dit BPA schrapte de reservatiestroken voor de omleg van een gewestweg voorzien in
     het goedgekeurd gewestplan 
     Tevens werd de planologische invulling t.h.v. de site ’t Uilekot op de Groenlaan te
     Herzele vastgesteld

  * BPA’s Zonevreemde bedrijven fase 1 & 2 
     M.B. 02-07-2008
     Tal van bedrijven die een positief planologisch attest verkregen, kregen nog meer
     rechtzekerheid door de goedkeuring van dit BPA
   


  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF