Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Openbare werken
 • Werken in uitvoering
 • Rampenfonds
 • Nutsvoorzieningen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Aansluiting op openbare riolering (Update: 26-03-2017)
  Sinds 1 april 2005 heeft het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) om alle huisaansluitingen van eengezinswoningen, meergezinswoningen, bedrijven,... op de openbare riolering te coördineren en uit te voeren volgens de bepalingen van het standaardbestek 250. De kosten voor het maken van een huisaansluiting zijn ten laste van de aanvrager.

  De aanvraag voor het bekomen van een rioolaansluiting moet worden ingediend bij De Watergroep (Koning Boudewijnstraat 46 in Gent).

  Het formulier nodig voor het bekomen van een
  vergunning, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, kan je hier downloaden.


  Werkwijze
  * controle door de dienst Openbare Werken of er al dan niet wachtaansluitingen aanwezig
     zijn
  * je neemt telefonisch contact op met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
     (VMW) te Ninove op het nummer 054-32 38 11 met de melding dat je jouw woning
     wenst aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet
  * de VMW stuurt een schets en een raming van de kosten naar de aanvrager
  * de aanvrager ondertekent de raming voor akkoord en stuurt deze terug naar de VMW
  * de aansluiting op het openbaar rioleringsnet wordt uitgevoerd door een erkende
     aannemer, aangesteld door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  Voor alle verdere inlichtingen betreffende de uitvoering van de huisaansluiting kan je, tijdens de kantooruren, steeds terecht bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op volgende nummer 054-32 38 11 (VMW in Ninove).
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Werken in uitvoering
      › Rampenfonds
      › Nutsvoorzieningen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF