Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Huisvesting - Woonbeleid
 • Premies
 • Huren - Sociale huisve...
 • Leegstaande woningen e...
 • Leegstaande bedrijfsru...
 • Verwaarlozing woningen...
 • Woonkwaliteit bewaken
 • Samenwerkingsproject
 • Melding gevaar in en r...
 • Gezond Wonen
 • FRGE-lening
 • Vlaamse Woonlening
 • Zorgwonen
 • Lokaal Sociaal Beleid ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Zorgwonen (Update: 26-03-2017)
  Wat verstaat men onder zorgwonen of “kangoeroewonen”?
  Er is een vergunning nodig voor het opsplitsen van een woning of het wijzigen van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer. Deze vergunning is nodig, ook al voer je geen enkel bouwwerk uit.


  Wat is nu eigenlijk
  zorgwonen of kangoeroewonen?
  Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
  * in een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
  * de ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
  * de ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de
     hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het
     bouwvolume van de volledige woning
  * de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten 
     van:
     - hetzij ten hoogste 2 ouderen van 60 jaar of ouder
     - hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen
      
  die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering,
       personen met een nood aan o
  ndersteuning om zich in het thuismilieu te
       kunnen handhaven)

  * de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij
     dezelfde titularis of titularissen.

  Voor zorgwonen is decretaal voorzien dat het maken van een zorgwoning binnen het bestaande bouwvolume zonder constructieve werken vrijgesteld is van de vergunningsplicht. Gaat dit gepaard met constructieve werken, dan wordt de vergunningsplicht omgezet in de meldingsplicht. Dit geldt vanaf 1 september 2009. Het meldingsformulier vind je onderaan deze pagina.

  Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van de woning vereist.

  Moet je nu een stedenbouwkundige vergunning aanvragen of enkel een melding doen aan de dienst Stedenbouw van je gemeentebestuur? Download de
  checklist.

  Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Premies
      › Huren - Sociale huisvesting
      › Leegstaande woningen en gebouwen
      › Leegstaande bedrijfsruimten
      › Verwaarlozing woningen/gebouwen
      › Woonkwaliteit bewaken
      › Samenwerkingsproject
      › Melding gevaar in en rond een woning
      › Gezond Wonen
      › FRGE-lening
      › Vlaamse Woonlening
      › Zorgwonen
      › Lokaal Sociaal Beleid Wonen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF