Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Huisvesting - Woonbeleid
 • Premies
 • Huren - Sociale huisve...
 • Leegstaande woningen e...
 • Leegstaande bedrijfsru...
 • Verwaarlozing woningen...
 • Woonkwaliteit bewaken
 • Samenwerkingsproject
 • Melding gevaar in en r...
 • Gezond Wonen
 • FRGE-lening
 • Vlaamse Woonlening
 • Zorgwonen
 • Lokaal Sociaal Beleid ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Lokaal Sociaal Beleid Wonen (Update: 26-03-2017)
  Op 3 maart 2004 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid goed. Het decreet wil voor iedereen de gelijke toegang tot het recht op een menswaardig leven verzekeren. Het verhogen van het bereik en de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening is hiervoor een vereiste. Gemeente en OCMW maken samen één beleidsplan op dat het totale sociale beleid omvat. Een effectief lokaal sociaal beleid vereist samenwerking tussen de lokale besturen, maar ook tussen de lokale actoren en de burger.

  Bij de opmaak van het beleidsplan 2008-2013 (zie onderaan deze pagina) werd er vanuit het gemeentebestuur en het OCMW geopteerd om dit plan samen met de burger en de lokale actoren op te maken. Hiervoor werd een volledig participatieplan uitgeschreven (zie hoofdstuk 5). Zo zijn we gekomen tot een gedragen beleidsplan waar iedereen heeft kunnen aan meewerken. We zijn er ons van bewust dat het een vrij ambitieus plan is waarvoor de komende jaren veel inspanningen, zowel fysiek maar zeker ook financieel, zullen moeten geleverd worden om het te realiseren. Iedereen die mee gewerkt heeft aan de opmaak van het plan wil op zijn manier bijdragen aan de verdere uitwerking. Met deze bereidheid en het enthousiasme van de beide lokale besturen en het personeel kan het niet anders dan slagen.

  Klik hier om het Lokaal Sociaal Beleidsplan te raadplegen. Het beleidsplan omvat eveneens een luik wonen.

  De coördinator van Lokaal Sociaal Beleid is Caroline De Vadder (Kloosterstraat 42 in Herzele) - tel. 053-60 33 06 - e-mail: Caroline.devadder@ocmw-herzele.be
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Premies
      › Huren - Sociale huisvesting
      › Leegstaande woningen en gebouwen
      › Leegstaande bedrijfsruimten
      › Verwaarlozing woningen/gebouwen
      › Woonkwaliteit bewaken
      › Samenwerkingsproject
      › Melding gevaar in en rond een woning
      › Gezond Wonen
      › FRGE-lening
      › Vlaamse Woonlening
      › Zorgwonen
      › Lokaal Sociaal Beleid Wonen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF