Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Huisvesting - Woonbeleid
 • Premies
 • Huren - Sociale huisve...
 • Leegstaande woningen e...
 • Leegstaande bedrijfsru...
 • Verwaarlozing woningen...
 • Woonkwaliteit bewaken
 • Samenwerkingsproject
 • Melding gevaar in en r...
 • Gezond Wonen
 • FRGE-lening
 • Vlaamse Woonlening
 • Zorgwonen
 • Lokaal Sociaal Beleid ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Samenwerkingsproject (Update: 27-03-2017)
  Intergemeentelijke Woonwijzer
  De materie wonen is een zeer versnipperde materie waarmee verschillende gemeentelijke diensten in contact komen en waar elke burger mee te maken heeft. In het kader van de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan hebben alle gemeenten een omgevingsanalyse uitgevoerd.

  Onze regio staat bekend om zijn groot aantal eigendomswoningen, zijn beperkte huurmarkt, een verhoudingsgewijs groot aantal woningen met een slechte woonkwaliteit en een zeer laag aantal sociale huurwoningen. Om hieraan tegemoet te komen, hebben Haaltert, 
  Erpe-Mere, Herzele en Sint-Lievens-Houtem de handen in elkaar geslaan en het project ‘Intergemeentelijke Woonwijzer’ opgesteld.

  Een eerste verkennende vergadering hierrond vond plaats op 5 november 2008. De voorbereidende vergadering met het oog op het indienen van een projectaanvraag volgde op
  2 december 2008. Jammer genoeg werd het dossier in de ronde van 2009 niet weerhouden. Het dossier werd opnieuw ingediend en wel weerhouden in 2010.

  Het subsidieaanvraagdossier werd door de gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem goedgekeurd op 28 april 2010, in Herzele eveneens op 28 april 2010, in Haaltert op 
  26 april 2010 en in Erpe-Mere op 27 april 2010.

  Op 15 oktober 2010 werd door minister Van den Bossche een ministerieel besluit genomen houdende de toekenning van een subsidie aan het project ‘Intergemeentelijke Woonwijzer’. De Vlaamse subsidie voorziet in een tegemoetkoming op vlak van personeelskost en ondersteuning op vlak van werkingskosten. De intergemeentelijke vereniging ontvangt ook een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen, gezien deze ook andere intergemeentelijke verenigingen subsidieert.

  Op 4 november 2010 heeft het college van burgemeester en schepenen van
  Sint-Lievens-Houtem, als beherende gemeente van het project, de opstart van het project goedgekeurd.


  Samenwerking
  Het initiatief is gegroeid vanuit het regionaal welzijnsoverleg, in het bijzonder in de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid. Sint-Lievens-Houtem was direct bereid om het project te trekken. Het project werd samen met de gemeente- en OCMW-besturen van Erpe-Mere, Haaltert en Herzele opgemaakt. Door de OCMW-besturen erbij te betrekken, geven we een sociale dimensie aan het project.


  Organisatiestructuur


  LHA = lokale huisvestingsambtenaar

  Binnen deze structuur wordt een woonoverleg georganiseerd op het lokale niveau en de intergemeentelijke woonraad. Bedoeling is om een gerichte visie en een doelmatig beleid op te stellen. Overleg tussen coördinator en lokale huisvestingsambtenaren is mogelijk en nodig.


  Personeel
  Een fulltime wooncoördinator op A-niveau met standplaats in Sint-Lievens-Houtem. Daarnaast beschikt iedere deelnemende gemeente over een lokale huisvestingsambtenaar op B of C-niveau. De beherende gemeente zal deze functie halftijds invullen.


  Doel van het project
  Dienstverlening op maat van de burger. Het is de burger die voordeel moet halen uit de samenwerking. Door het woonbeleid over een ruimere regio uit te werken, kunnen we nieuwe ideeën ontwikkelen en bestaande problemen op een andere manier benaderen.

  Volgende prioriteiten voor de Intergemeentelijke Woonwijzer worden vooropgesteld:
  * overlegstructuur organiseren: tussen ambtenaren, een lokaal woonoverleg in iedere
     deelnemende gemeente, een intergemeentelijke woonraad opstarten
  * tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar betaalbaar wonen
  * inspelen op de specifieke woonnoden van oudere inwoners
  * een woonloket organiseren met basisinformatie rond huisvesting (premies, leningen,
     sociale huisvesting,…)
  * aandacht voor nieuwe woonvormen, duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  * de woonkwaliteit verbeteren

  Planning per beleidsdomein van de Intergemeentelijke Woonwijzer


  Duur project
  Het project start voor 3 jaar. Voor de eerste 3 jaar werd reeds een planning opgesteld met te behalen doelstellingen. Als bijlage vind je een uitgebreid overzicht van de planning.


  Financieel overzicht
  De personeelskosten bedragen in totaal 218.000,00 euro per jaar waarvan 109.000,00 euro gesubsidieerd wordt door het Vlaamse Gewest. De overige personeelskosten worden onder de deelnemende gemeenten evenredig verdeeld. Het feit dat Sint-Lievens-Houtem slechts een halftijdse huisvestingsambtenaar voorziet, wordt in rekening gebracht.

  De werkingskosten bedragen 37.000,00 euro per jaar waarvan 25% gesubsidieerd wordt door het Vlaamse Gewest. Het saldo wordt evenredig verdeeld onder de deelnemende gemeenten.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Premies
      › Huren - Sociale huisvesting
      › Leegstaande woningen en gebouwen
      › Leegstaande bedrijfsruimten
      › Verwaarlozing woningen/gebouwen
      › Woonkwaliteit bewaken
      › Samenwerkingsproject
      › Melding gevaar in en rond een woning
      › Gezond Wonen
      › FRGE-lening
      › Vlaamse Woonlening
      › Zorgwonen
      › Lokaal Sociaal Beleid Wonen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF