Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Samenleving
 • Inleiding
 • Ontwikkelingssamenwerk...
 • Senioren
 • Vrijwilligers
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Gemeentelijke Ouderenadviesraad (Update: 27-04-2016)
  Voor wie is de ouderenadviesraad bedoeld?
  De ouderenadviesraad is er voor alle senioren die pensioengerechtigd zijn.


  Wie zetelt in de
  ouderenadviesraad?
  De ouderenadviesraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elke seniorenvereniging (één persoon met en één zonder stemrecht). Daarnaast zijn er ook een aantal gecoöpteerde leden in de ouderenadviesraad (maximum 1/5).

  De voorzitter van het OCMW, tevens schepen van Sociale Zaken, maakt deel uit van de ouderenadviesraad, echter zonder stemrecht.

  Daarnaast wordt een gemeentelijke ambtenaar (ouderenbeleidscoördinator) aangeduid die zetelt in de ouderenadviesraad voor de begeleiding, de administratieve en logistieke ondersteuning.


  Wie zetelt in het bestuur van de ouderenadviesraad?

  Het bestuur van de ouderenadviesraad bestaat uit Jozef Vandenbulcke (voorzitter), Alfons De Vuyst (ondervoorzitter), Eliane Vereeken (secretaris), Rita Vandenoostende (schepen van Sociale Zaken en bevoegd voor ouderenbeleid) en Caroline De Vadder (ouderenbeleidscoördinator).


  Wat doen wij ?
  * Advies geven
     De ouderenadviesraad houdt zich bezig met alle beleidsmaatregelen voor senioren in
     hun leefsituatie. De ouderenadviesraad geeft op eigen initiatief advies aan het
     gemeentebestuur of wordt door de gemeente om advies gevraagd over alle
     aangelegenheden die de senioren aanbelangen. De verwachtingen van de Herzeelse 
     ouderenadviesraad werden gebundeld in een memorandum die je hier kan nalezen.
    
  De statuten van de ouderenadviesraad kan je hier nalezen.

  * Organiseren ontmoetingsmomenten
     De bedoeling hiervan is om senioren van de gemeente samen te brengen, los van elke 
     ideologische of filosofische overtuiging.
     
  * Informatieve ondersteuning
     Deze website wil de Herzeelse senioren informeren over het Herzeelse ouderenbeleid
     en alle activiteiten die door de ouderenadviesraad georganiseerd of ondersteund
     worden. De ouderenadviesraad i.s.m. de gemeente Herzele en het OCMW heeft een
     gids gepubliceerd
  ‘Wat bij overlijden...’.


  Meer informatie?
  * De afgevaardigden van de plaatselijke seniorenverenigingen
  * De voorzitter van de gemeentelijke ouderenadviesraad Jozef Vandenbulcke
  * De schepen van ouderenbeleid Rita Vandenoostende- tel. 053-60 33 01 -
     e-mail:
  voorzitter@ocmw-herzele.be
  * De ouderenbeleidscoördinator Caroline De Vadder - tel. 053-60 33 06 - e-mail:
     Caroline.devadder@ocmw-herzele.be
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Ontwikkelingssamenwerking
      › Senioren
      › Vrijwilligers
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF