Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Uittreksels burgerlijke stand (Update: 27-08-2013)
  Omschrijving
  Het verkrijgen van uittreksels uit de akten van de Burgerlijke stand van Belgisch en internationaal model en attesten afkomstig uit de registers (bv. verlof familielid bij overlijden, huwelijk,...).


  Wat/Wie?
  1. Uittreksels zonder vermelding van de afstamming
  (= vader of moeder)
  Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten van geboorten, huwelijken en overlijdens krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.

  2. Afschriften
  (kopieën) en uittreksels met vermelding van afstamming
  Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar bekomen (er is geen volmacht nodig van betrokkene):
  * openbare overheden
  * de personen op wie de akte betrekking heeft
  * de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  * de wettelijke vertegenwoordiger
  * de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  * de erfgenamen
  * de notaris en de advocaat

  Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel met vermelding van de afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij doen blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben. Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om opzoekingen te laten verrichten.


  Waar? 
  * aan het loket of
  e-loket
  * de aanvragen voor stamboomonderzoek van 1796 tot 1900 doe je aan het loket. Voor
     de (parochie)registers van vóór 1796 wend je jou tot het rijksarchief van Beveren


  Hoe? 
  * alle akten, van gelijk welk jaar, kunnen persoonlijk per brief, per fax, per e-mail of
     via het 
  e-loket aangevraagd worden 
  * aanvraag door notaris of advocaat en door derden:  
     - aanvraag door notaris of advocaat: hij vult een aanvraagformulier in 
       waarin hij verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde
       van de beroepshoedanigheid 
     - aanvraag door derde (niet opgesomd in paragraaf 'wat/wie' - Afschriften (kopieën) 
       en uittreksels met vermelding van afstamming): 
       - het afschrift (kopie) of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt 
         rechtstreeks naar de betrokkene opgestuurd 
       - indien echter een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende wordt 
         voorlegd, wordt de akte meegegeven
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF