Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Naar een andere gemeente (Update: 16-11-2014)
  Wanneer en aan wie doe je aangifte van de adreswijziging?
  Je meldt de adreswijziging binnen 8 werkdagen nadat je de nieuwe woonst effectief betrokken hebt aan de dienst Bevolking van de gemeente waar je jou gaat vestigen.


  Op welke manier kan je aangifte doen?
  * Via het
  e-loket van de gemeente waar je jou gaat vestigen
     Voorwaarde hiervoor is vanzelfsprekend dat de gemeente waar je jou gaat vestigen
     over een e-loket beschikt.

  * Per brief, fax of e-mail aan de dienst Bevolking van de gemeente waar je jou gaat
     vestigen
     Hierin vermeld je volgende gegevens:
     - de identiteit en eventueel rijksregisternummer van de personen die verhuizen  
     - jouw vorig adres

     - jouw huidig adres
     - tijdstippen waarop je bereikbaar bent voor de vaststelling van de nieuwe 
       hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur


  * Je meldt jou persoonlijk bij de dienst Bevolking van de gemeente waar je jou gaat
     vestigen

  Opgelet: Beschik je niet over de Belgische nationaliteit, wend je dan tot het bureau Vreemdelingen.


  Na de aangifte
  Je wordt pas in de gemeente ingeschreven nadat de buurtinspecteur heeft onderzocht of jouw nieuw adres jouw reële verblijfplaats is. De datum van inschrijving is de datum waarop de buurtinspecteur heeft vastgesteld dat je inderdaad op het nieuw adres woonachtig bent. Vervolgens ontvang je van de dienst Bevolking een uitnodiging om jouw identiteitsdocumenten en eventuele inschrijvingsbewijzen van jouw voertuig(en) aan te passen.


  Wat indien je geen aangifte hebt gedaan?
  Indien jouw vertrek wordt vastgesteld door de gemeente die je verlaten hebt en het onmogelijk is om jou op te sporen, zal je door het college van burgemeester en schepenen van jouw vorige verblijfplaats ambtshalve uit de registers worden geschrapt. Dit heeft als gevolg dat je administratief niet meer in regel bent. Ook jouw identiteitskaart wordt ongeldig.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF