Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Huwelijken (Update: 27-03-2017)
  Minstens 15 dagen en maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum doe je aangifte van het voorgenomen huwelijk op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

  De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.

  Documenten voor te leggen bij de aangifte door de huwelijkspartners:
  * van Belgische nationaliteit en in België geboren: identiteitskaarten
  * in het buitenland geboren: kopie uit de geboorteakte

  Bij een huwelijk heeft men de keuze voor wat betreft het aantal getuigen. Je kan huwen zonder getuigen of met 1, 2, 3 of 4 getuigen.

  Huwelijkspartners van vreemde nationaliteit kunnen op de dienst Burgerlijke Stand de nodige inlichtingen bekomen wat betreft de vereiste documenten.

  Kostprijs
  Indien je huwt op:
  * maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 17u00: gratis
  * donderdagavond van 18u30 tot 20u30: gratis
  * vrijdagvoormiddag van 09u00 tot 12u00: gratis
  * op vrijdagnamiddag en zaterdag: 125,00 euro

  Trouwboekje: 20,00 euro
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF