Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Pensioen bij scheiding (Update: 28-08-2013)
  Dienst Sociale Zaken - tel. 053-60 70 72 of 053-60 62 11
  Zitdagen: woensdag van 09u00 tot 12u00
                 donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 18u30 tot 20u30

  Het pensioengedeelte van de feitelijk gescheiden echtgenoot

  Indien je gescheiden leeft van jouw echtgeno(o)t(e), kan je onder bepaalde voorwaarden een deel van zijn/haar pensioen ontvangen:
  * je mag niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn of veroordeeld om jouw echtgeno(o)t(e)
     naar het leven te hebben gestaan

  * er is geen minimumleeftijd vereist. Wel moet jouw echtgeno(o)t(e) recht hebben op
     een pensioen


  Aanvraag
  In bepaalde gevallen gebeurt de aanvraag automatisch:
  * op het ogenblik van de scheiding waarbij jullie een gezinspensioen genoten
  * op het ogenblik dat jouw echtgeno(o)t(e) zijn/haar pensioen aanvraagt of je zelf een
     pensioen of Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangt


  Indien dit niet het geval is, dan kan je een aanvraag indienen bij de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail:
  sociale.zaken@herzele.be.

  Berekening bedrag
  Jouw pensioengedeelte als gescheiden echtgeno(o)t(e) is gelijk aan de helft van het pensioen aan gezinsbedrag, verminderd met jouw persoonlijke pensioenen.


  Het pensioen van de uit de echt gescheiden persoon

  Als uit de echt gescheiden persoon heb je recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer van uw ex-echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden:
  * 65 jaar zijn (ofwel aan de vereisten voldoen om op vervroegd pensioen te gaan vanaf
     60 jaar)

  * niet ontzet zijn uit de ouderlijke macht
  * niet veroordeeld zijn om jouw echtgeno(o)t(e) naar het leven te hebben gestaan
  * niet hertrouwd zijn

  Dit pensioen kan je ontvangen samen met het rustpensioen voor jouw eigen beroepsloopbaan.

  Aanvraag
  Hiervoor gebeurt het onderzoek automatisch als je op het ogenblik van de echtscheiding een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot geniet en je bij de echtscheiding minimum 65 jaar bent. Indien dit niet het geval is, kan je een aanvraag indienen bij de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail:
  sociale.zaken@herzele.be.

  Berekening bedrag
  Dit wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen. Voor de jaren van tewerkstelling en gelijkstelling als werknemer van jouw gewezen echtgeno(o)t(e) gedurende de huwelijksperiode wordt het pensioen berekend alsof je zelf de activiteit had uitgeoefend.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF