Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Inkomensgarantie voor Ouderen (Update: 28-08-2013)
  Dienst Sociale Zaken - tel. 053-60 70 72 of 053-60 62 11 
  Zitdagen: woensdag van 09u00 tot 12u00
                 donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 18u30 tot 20u30

  65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, krijgen onder bepaalde voorwaarden financiële hulp.

  Bij elke aanvraag van een rustpensioen (OPGELET! Vanaf 65 jaar!) wordt automatisch het recht op inkomensgarantie onderzocht. Personen die al geruime tijd op pensioen zijn, kunnen steeds op aanvraag hun recht op inkomensgarantie laten onderzoeken.

  De gerechtigde is wel verplicht om aangifte te doen van zodra er zich een wijziging van de bestaansmiddelen voordoet. Deze kunnen o.a. zijn: verandering van gezinssamenstelling, vermindering of verhoging van de inkomsten, verkoop van eigendom...

  De toekenning van de Inkomensgarantie voor Ouderen heeft uitwerking de eerste van de maand volgend op de aanvraag of op het feit dat aanleiding geeft tot herziening van de bestaansmiddelen, en ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin aan de leeftijdsvoorwaarde is voldaan.

  Indienen van de aanvraag

  Je kan, zoals in de pensioenregeling, de aanvraag op 2 manieren indienen:
  * bij de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail:
    
  sociale.zaken@herzele.be
  * bij de Rijksdienst voor Pensioenen waar je jou persoonlijk (of via volmachtdrager) moet
     melden
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF