Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Overlevingspensioen (Update: 28-08-2013)
  Dienst Sociale Zaken - tel. 053-60 70 72 of 053-60 62 11
  Zitdagen: woensdag van 09u00 tot 12u00
                donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 18u30 tot 20u30

  De overlevende echtgenoot (zowel de man als de vrouw) kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen op grond van de activiteit als werknemer of zelfstandige van de overleden echtgeno(o)t(e).


  Voorwaarden
  * je bent tenminste 45 jaar (uitz.: als je een kind ten laste hebt of ten minste 66%
     blijvend arbeidsongeschikt bent)
  * je moet tenminste één jaar getrouwd zijn (uitz.: als uit het huwelijk een kind werd
     geboren)
  * het overlijden is te wijten aan een ongeval dat gebeurde na de datum van het huwelijk
     of werd veroorzaakt door een beroepsziekte
  * op het ogenblik van het overlijden was een kind waarvoor één der echtgenoten
     kinderbijslag ontving ten laste

  Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan jou een tijdelijk overlevingspensioen worden toegekend.


  Aanvraag
  Je kan het overlevingspensioen aanvragen bij de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail:
  sociale.zaken@herzele.be. Dit hoeft enkel aangevraagd te worden ingeval jouw overleden echtgeno(o)t(e) nog geen rustpensioen genoot. Indien deze wel al een rustpensioen genoot, verloopt de berekening van jouw overlevingspensioen automatisch.


  Ingangsdatum
  Als je de aanvraag om overlevingspensioen indient binnen de 12 maanden na overlijden van jouw echtgeno(o)t(e), gaat het overlevingspensioen in:
  * op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden, indien jouw echtgeno(o)t(e)
     al een rustpensioen genoot
  * op de eerste dag van de maand van overlijden, indien jouw echtgeno(o)t(e) nog geen
     rustpensioen genoot

  Indien je de aanvraag niet binnen de 12 maanden na het overlijden indient, gaat het overlevingspensioen in ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF