Home | ABC | Plan | Contact
Evenementen & feestelijkheden - De Steenoven - Bibliotheek - Cultuur - Toerisme - Sport - Jeugd & Speelpleinwerking
Sport
 • Sportdienst
 • G-sport
 • Gemeentelijk Sportaanb...
 • Sportelen (Sport 50+)
 • Sportkampen
 • Missie
 • Sportacademie
 • Sportpas
 • Contactgegevens
 • Sportraad
 • Herzeelse Kerncompetit...
 • Regiosportsdienst Zuid...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Subsidies (Update: 14-05-2014)
  Erkenningsreglement
  Een eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies (met uitzondering van de projectsubsidie) is dat de vereniging erkend moet zijn door het gemeentebestuur op basis van het “Erkenningsreglement voor sportverenigingen”. Klik hier voor het aanvraagformulier.

  Subsidiereglement en aanvraagformulier wielerwedstrijden

  Richt jij een wielerwedstrijd in op Herzeels grondgebied? Dan dien je aan het gemeentebestuur een aanvraag te bezorgen. Vanaf dit jaar wordt hiervoor een nieuw aanvraagformulier ter beschikking gesteld.
  Erkende Herzeelse wielerclubs kunnen per wielerwedstrijd een subsidie aanvragen. De aanvraag bezorg je aan de Sportdienst. Organisatoren van recreatieve fiets- en mountainbiketochten kunnen op de Sportdienst ook terecht voor info over de administratieve procedure voor de organisatie van een tocht.

  Subsidie ter ondersteuning van de erkende Herzeelse sportverenigingen
  Elke Herzeelse sportvereniging die erkend is door het gemeentebestuur en aangesloten is bij een Vlaamse erkende sportfederatie komt in aanmerking voor deze subsidie.
  Dit
  reglement beoogt de kwalitatieve verbetering van de sportclub op basis van enkele pijlers, namelijk begeleiding (gekwalificeerde trainers), structuur en aanbod van de club en de wijze van communicatie en informatie. Klik hier voor het aanvraagformulier.

  Impulssubsidies
  Elke Herzeelse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend is door het gemeentebestuur en aangesloten is bij een Vlaamse erkende sportfederatie komt in aanmerking voor deze impulssubsidie. Klik hier voor het aanvraagformulier.


  Infrastructuursubsidie

  Herzeelse sportverenigingen die erkend zijn en die gebruik maken van niet-gemeentelijke sportinfrastructuur kunnen infrastructuursubsidies bekomen. Er zijn 3 mogelijke subsidiëringsvormen:
  * Werkingssubsidie: financiële ondersteuning in de recurrente werkingskosten voor 
     terreinen en/of gebouwen van de vereniging. Klik 
  hier voor het aanvraagformulier.
  * Investeringssubsidie: financiële ondersteuning voor (ver)nieuwbouw aan bestaand
     onroerend patrimonium of voor uitbreiding van hun bestaand patrimonium. Klik
  hier
     voor het aanvraagformulier.
  * Fusiesubsidie: financiële ondersteuning voor een sportclub die ontstaat uit een fusie
     van verschillende Herzeelse sportverenigingen die dezelfde sport beoefenen. Klik
  hier
     voor het aanvraagformulier


  Projectsubsidie
  Aan personen of verenigingen die optreden als initiatiefnemer van projecten en initiatieven op het vlak van recreatieve of competitieve sportbeoefening kan een projectsubsidie toegekend worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eenmalige projecten en terugkerende organisaties.
  Meldingsformulier (indienen ten minste 4 weken vóór project)
  Afrekening (indienen ten laatste 2 maanden na project)
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Sportdienst
      › G-sport
      › Gemeentelijk Sportaanbod
      › Sportelen (Sport 50+)
      › Sportkampen
      › Missie
      › Sportacademie
      › Sportpas
      › Contactgegevens
      › Sportraad
      › Herzeelse Kerncompetitie Zaalvoetbal
      › Regiosportsdienst Zuid-Oost-Vlaanderen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF