Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronaviruscrisis Covid-19

Is jouw situatie door COVID19 veranderd? Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis kan steun vragen. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig

Voor wie?

Deze hulp is bedoeld voor personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor welke tussenkomsten?

De OCMW’s zullen volgende materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen:

Hulp bij huisvesting.

Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.

Hulp inzake energie.

Dit wilt zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of
andere ondersteuning.

Psychosociale hulp.

Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling
van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.

Hulp inzake gezondheid.

Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen,... en de aankoop van mondmaskers, gels en
handschoenen.

Hulp inzake digitale toegankelijkheid.

Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.

Financiële hulp.

Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.

Basisbehoeften.

Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen,...

Hulp voor de families in moeilijkheden.

In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Meer info?

Neem contact op met het sociaal huis.

Gepubliceerd op woensdag 7 oktober 2020 14.30 u.