Hulp nodig bij invullen belasting?

Niet iedereen hoeft een aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) in te vullen en de papieren aangifte sterft uit, maar wil je toch hulp bij het invullen, dan kan je in het gemeentehuis terecht voor de zitdagen.

Niet iedereen moet een aangifte indienen

Indien je een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt dien je, enkel indien het voorstel fouten bevat of onvolledig is, het antwoordformulier terug te sturen aan het voorgedrukte antwoordadres. Je hoeft in dat geval geen aangifteformulier meer in te dienen.

De papieren aangifte sterft uit …

Weet dat het grootste deel van de belastingplichtigen intussen zijn of haar aangifte elektronisch indient via de internettoepassing www.myminfin.be (voorheen beter bekend als www.taxonweb.be). Die toepassing wordt steeds gebruiksvriendelijker en bevat veel praktische toelichtingen.

Je wil toch hulp bij het invullen van jouw aangifte?

Alle inwoners van Herzele, die niet BTW-aangifteplichtig zijn, kunnen hun aangifte laten invullen door ambtenaren van de FOD Financiën. Dat kan tijdens de volgende zitdagen in het gemeentehuis (Markt 20, 9550 Herzele):

  • woensdag 15 mei 2019 van 13u00 tot 16u00
  • woensdag 22 mei 2019 van 13u00 tot 16u00
  • woensdag 29 mei 2019 van 13u00 tot 16u00
Wat moet je doen om van deze zitdagen gebruik te maken?

Maak vooraf een afspraak (één afspraak per in te vullen aangifte) via

Wat breng je mee naar deze zitdag? 
  • Jouw identiteitskaart
  • Voor wie een gemeenschappelijke aangifte indient (gehuwden en wettelijk samenwonenden) volstaat de identiteitskaart van één van beide belastingplichtigen
  • Kom je voor iemand anders? Breng dan een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee, samen met een volmacht.
Je kan niet komen naar deze zitdagen, maar je wil toch hulp?

Voor het invullen van jouw aangifte in de personenbelasting kan je ook alle werkdagen van de maand mei van 09u00 tot 12u00 en alle werkdagen van juni van 09u00 tot 15u00 langskomen in het belastingkantoor in Aalst:

Particulieren Beheer Dendermonde Team
Dokter André Sierensstraat 16 bus 1
9300 Aalst
0257 771 30

Voor algemene vragen over de personenbelasting en/of de werking van myminfin / Tax-on-web, kan je bellen naar het nationaal contactcenter op het nummer 0257 257 57.

Gepubliceerd op maandag 18 februari 2019 11.31 u.