Heilige Livinus: kapel en bron

Heilige Livinuskapel

De Heilige Livinuskapel of de Sint-Lievenskapel ligt op een kleine helling buiten de dorpskern van Sint-Lievens-Esse. De huidige kapel dateert van 1907 en is ontworpen door Henri Geirnaert uit Gent. De geschiedenis van de kapel gaat echter verder terug tot 1576, maar de kapel werd afgebroken omdat ze te ver in verval was geraakt.

De kapel werd opgenomen als beschermd monument, samen met de waterput die er naast ligt. Deze waterput zou volgens de legende ontstaan zijn nadat Sint-Livinus, een Ierse missionaris, zijn wandelstok op deze plaats in de grond had geplant.

De legende van Sint-Livinus gaat als volgt: in 633 wordt hij onthoofd in Sint-Lievens-Esse, maar op miraculeuze wijze stapt hij met zijn hoofd onder zijn arm naar Sint-Lievens-Houtem, waar zich zijn door engelen gemaakt graf bevond. Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem vieren om de 50 jaar feest ter gelegenheid van deze patroonheilige. De laatste editie vond plaats in 2007. De ‘Pater Lieven’ en de ‘Livinus’ van brouwerij Van Den Bossche dragen zijn naam.

Kauwstraat, Sint-Lievens-Esse

Livinusbron

De Livinusbron ligt iets verderop en wordt gemarkeerd door een arduinen sokkel met bakstenen kapelletje. Naar aanleiding van het Livinusjaar in 2007 werd de oude bron voor de kerkfabriek en het gemeentebestuur gerestaureerd. De bron, die vroeger een oord van volksdevotie was, kreeg opnieuw waterdoorstroming en ook het metselwerk werd hersteld.

Bronstraat, Sint-Lievens-Esse