Hechtgebonden asbest naar het recyclagepark of ophaling aan huis

Omdat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is, is het belangrijk dat dit materiaal op een veilige manier verwijderd, ingezameld en verwerkt wordt. Daarom zamelt ILvA sinds juni 2022 hechtgebonden asbest ook aan huis in. Asbest werd namelijk in het verleden gebruikt voor heel wat toepassingen in en rond woningen, zoals golfplaten, leien, plantenbakken,...

Elk gezin heeft per kalenderjaar recht op één inzameling aan huis van hechtgebonden asbest. Je moet hiervoor plaatzakken en/of kuubzakken (bigbags) aankopen bij ILvA, die je kan vullen met hechtgebonden asbest. ILvA komt die gevulde zakken aan huis ophalen. Je mag maximaal vijf asbestzakken aankopen en aanbieden tijdens de inzameling.

Een plaatzak of kuubzak kost 30 euro per stuk. In die prijs is de asbestzak, de inzameling en de verwerking van je hechtgebonden asbest inbegrepen. Bij elke bestelling krijg je ook twee gratis sets persoonlijke beschermingsmiddelen en een folder over het veilig verwijderen van hechtgebonden asbest. Je kan de zakken bestellen via je Mijn ILvA account (www.ilva.be).

Op het recyclagepark is er rond asbest niets veranderd. Je kan er dus nog steeds terecht met hechtgebonden asbest op dinsdag en donderdag tussen 16u00 en 19u00 op de geopende parken, op voorwaarde dat het verpakt is.

Bart Van den Neste, voorzitter van ILvA, is tevreden dat deze regeling er komt: “In Vlaanderen wil men tegen 2040 een asbestveilige regio zijn. Daar wil ILvA graag aan meewerken, want ook in onze regio zijn er nog veel woningen en gebouwen waar hechtgebonden asbest in verwerkt is. Je kan dat wel verpakt naar het recyclagepark brengen, maar wanneer je een stalletje of “koterij” afbreekt met asbestplaten, leien of andere grotere stukken, is het veel veiliger om het asbest aan je woning aan te bieden en er niet te veel mee rond te rijden. We merken dat er een grote nood is aan deze werkwijze en bieden met deze regeling een veilige en goedkope oplossing voor heel wat gezinnen.”

Sinds juni 2022 kan je de asbestzakken aankopen en een inzameling aan je woning regelen. Zowel gezinnen als verenigingen kunnen hier gebruik van maken.

Meer info:

www.ilva.be/asbest