Goedkeuren van het gecorrigeerd schema M3 van de aanpassing nr. 1/2020 van het meerjarenplan 2020-2026 AGB (uittreksel gemeenteraad van 27 januari 2021 - punt 6)