Geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun omgeving waarnemen, als onaangenaam moeten ervaren. Soms zijn geuren zelfs schadelijk voor de gezondheid. Bepaalde stoffen kunnen irritaties veroorzaken aan ogen, neus, keel of leiden tot hoofdpijn. Blootstelling aan verbrandingsgassen kan ook vermoeidheid, misselijkheid, longproblemen e.d. teweeg brengen. Zwangere vrouwen, ouderen, kinderen, personen met astma en longpatiënten lopen hierbij de grootste gezondheidsrisico's op. Daarnaast ontneem je je buren ook de mogelijkheid om hun huis te verluchten of hun was buiten te hangen.

Regelgeving

  • Het is verboden rook, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen.

  • Indien men activiteiten of werkzaamheden uitvoert, waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen kunnen vrijkomen, die buren mogelijks kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen, moet men alle maatregelen nemen om de hinder naar de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

  • Tijdelijke of vaste constructies met luchtafvoer, moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor eigenaars en of gebruikers van naburige eigendommen tot een minimum wordt beperkt.

Deze regelgeving is onderdeel van het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.