Alle info over het corona-virus in Herzele

Gemeenteraad

Agenda's en verslagen

De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door het gemeentedecreet niet uitdrukkelijk aan het College van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. Tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren onder andere de goedkeuring van het gemeentebudget, de opmaak van de gemeentelijke reglementen en gemeentelijke plannen.

Herzele heeft 25 gemeenteraadsleden, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda vast en leidt de zittingen.

Samenstelling