Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsdocument waarin de visie van de gemeente inzake ruimtelijke ordening wordt vastgelegd voor de toekomst. Het legt de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat altijd uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatieve deel beschrijft de huidige toestand. Het richtinggevende deel geeft de doelstellingen voor de toekomst weer. Het bindende deel bevat concrete acties om doelstellingen te realiseren.

Procedure

Op deze pagina kan u het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) nalezen. Het bestaat uit:

  • een informatief gedeelte: inventaris van alles wat er momenteel op stedenbouwkundig vlak in Herzele bestaat
  • een richtinggevend gedeelte: bepalen van de richting die het gemeentebestuur uit wil op het vlak van ruimtelijke ordening
  • een bindend gedeelte: overzicht van alle acties die de gemeente wil ondernemen om de gewenste ruimtelijke ordening te bekomen
  • een verklarende woordenlijst