Gemeentediensten en Sociaal Huis: op afspraak

De gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis blijven tot nader orde enkel open op afspraak.

Een afspraak maken, kan op de volgende manier:

  • voor de gemeentelijke diensten: bel op voorhand naar 053 60 70 70
  • voor het Sociaal Huis (OCMW): bel op voorhand naar 053 60 33 14

Een afspraak is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. 

E-loket: gemeentelijke dienstverlening vanuit jouw kot

Nood aan een document of vergunning uitgegeven door het lokaal bestuur? Attesten en uittreksel van de burgerlijke stand opvragen, een inname openbaar domein of tijdelijk parkeerverbod aanvragen, een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, enzovoort. Dankzij het e-loket op www.herzele.be/e-loket hoef je de straat niet op om door het gemeentebestuur te worden bediend.

Gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020 15 u.