Gecoro

Takenpakket

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies. Tot slot kan de Gecoro op vraag van het lokaal bestuur of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Samenstelling

De Gecoro is samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden uit verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandige, verengingen van handelaars, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers). De stedenbouwkundig ambtenaar is de vaste verslaggever. Vertegenwoordigers van de politie fracties uit de gemeenteraad kunnen aanwezig zijn.

Tom Hofman Voorzitter  
Riem Vanderstraeten Deskundige Effectief
Cindy Piens Deskundige Effectief
Adinda Vanderreydt Deskundige Plaatsvervangend
Dirk Buysse Lid van milieu- of natuurorganisatie Plaatsvervangend
Wouter Van den Berghe Vereniging van zelfstandigen en werknemers Effectief
Yvan Welleman Handelaar Effectief
Paul Van Bellinghen Handelaar Plaatsvervangend
Wilfried Van Ruyskensvelde Landbouwer Effectief
Geert Cauwel Landbouwer Plaatsvervangend
Luc Gallopyn Vereniging voor werknemers Effectief
Marnix Schollaert Vereniging voor werknemers Plaatsvervangend
Pieter Haegeman Geïnteresseerde inwoner Effectief
Geert Caekebeke Secretaris Effectief
Katrien Moens Vereniging van zelfstandigen en werknemers Plaatsvervangend
Gilles Senepart Landbouwer Plaatsvervangend
Jasper Coppens Secretaris Plaatsvervangend

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement.