Gecoro

Takenpakket

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies. Tot slot kan de Gecoro op vraag van het lokaal bestuur of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Samenstelling

De Gecoro is samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden uit verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandige, verengingen van handelaars, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers). De stedenbouwkundig ambtenaar is de vaste verslaggever. Vertegenwoordigers van de politie fracties uit de gemeenteraad kunnen aanwezig zijn.

Tom Hofman Voorzitter  
Riem Vanderstraeten Deskundige Effectief
Christel De Smedt Deskundige Effectief
Guy Rottiers Deskundige Plaatsvervangend
Adinda Vanderreydt Deskundige Plaatsvervangend
Herman Van Den Broecke Lid van milieu- of natuurorganisatie Effectief
Marnix Schollaert Lid van milieu- of natuurorganisatie Plaatsvervangend
Koen De Vuyst Vereniging van zelfstandigen en werknemers Effectief
Tom Baele Vereniging van zelfstandigen en werknemers Plaatsvervangend
Christophe Denoyette Handelaar Effectief
Paul Van Bellinghen Handelaar Plaatsvervangend
Wilfried Van Ruyskensvelde Landbouwer Effectief
Geert Cauwel Landbouwer Plaatsvervangend
Paul Kellens Vereniging voor werknemers Effectief
Jan De Bruycker Vereniging voor werknemers Plaatsvervangend
Leen Van Muylem Geïnteresseerde inwoner Effectief
Anissa Soetinck Geïnteresseerde inwoner Plaatsvervangend

Kandidaten

Een nieuwe legislatuur, een nieuw bestuur en dus ook een nieuwe Gecoro. De volgende personen kunnen zich daarvoor kandidaat stellen:

  • Leden uit verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- en natuur, werkgevers of zelfstandige, handelaars, landbouwers, werknemers, geïnteresseerde inwoners)
  • Deskundigen die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Herzele of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport- en recreatie, onderwijs, …).

Geïnteresseerd? Stel je dan vóór 30 juni 2019 kandidaat via sro@herzele.be Opgelet: vermeld bij jouw kandidatuur ook jouw beknopt curriculum vitae. Op die manier kan jouw kandidatuur voldoende ingeschat en overwogen worden.