Fout parkeren

Politie Herzele stelt vast dat vaak verkeerd geparkeerd wordt tijdens de wekelijkse markt. Foutief parkeren is echter een probleem dat in meerdere straten voorkomt.

Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders is en blijft een dagelijks weerkerend probleem.

Het verschil tussen juist en fout parkeren is meestal maar een kwestie van enkele meters. Wat langer zoeken of een beetje verder stappen kan je al snel een reglementaire parkeerplaats opleveren, zonder andere (zwakke) weggebruikers te hinderen en/of in gevaar te brengen.

Staat uw voertuig reglementair geparkeerd?

Niet parkeren op het trottoir, fietspad en/of in een bocht (116€)

Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod

 onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering

 op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is

Niet parkeren op rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken en/of aan bushalte (58€)

Artikel 25. Parkeerverbod

 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst

 op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken

Niet parkeren buiten de afgebakende parkeerhavens (58€)

Artikel 77. Andere markeringen

Gepubliceerd op vrijdag 2 april 2021 8.36 u.