Subsidie voor het plaatsen van Fotovoltaïsche zonnepanelen

Op 8 november 2022 werd een infosessie gehouden over premies. Je kan de presentatie daarvan onderaan deze pagina downloaden.

De gemeente Herzele geeft een subsidie aan de inwoners van Herzele voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen van maximaal 250 euro indien er gekozen wordt voor een installateur uit Herzele.

Voorwaarden

De aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De plaatsing van de installatie moet gebeuren in overeenstemming met bestaande wetten, regelementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De installatie moet geplaatst zijn op een vergund gebouw, volledig gelegen op het
  grondgebied van de gemeente Herzele. De subsidie geldt zowel voor nieuwe gebouwen als voor bestaande gebouwen.
 • De subsidie is enkel geldig voor installaties vanaf 1 januari 2020.
 • De installatie mag enkel gebeuren door een lokale installateur van Herzele om recht te
  hebben op de subsidie.
 • De subsidie wordt per gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Herzele slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder – mits toestemming van de eigenaar.

Procedure

Op deze pagina kan je het aanvraagformulier terugvinden in ons e-loket.

Bedrag

 • Het bedrag bedraagt 5% op de totale kostprijs (incl. plaatsing en btw) van een fotovoltaïsch systeem, met een maximum van 250 euro per woongebouw.
 • De subsidie komt bovenop de bouw- en/of renovatiepremie verleend door de gemeente
  indien dergelijke premie wordt toegestaan
 • De subsidie komt bovenop andere subsidies verleend door de hogere overheid of de
  distributienetbeheerder.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het volledige reglement nalezen en/of downloaden.