Een evenement of activiteit aanvragen

Er wordt aan alle organisatoren gevraagd om hun geplande activiteit(en) en evenement(en) tijdig en correct te melden bij het bestuur. Dit gebeurt door het evenementenformulier in te vullen.

Het indienen van een evenementenformulier staat niet gelijk met de toelating voor de organisatie van het evenement.

Organiseer je een wielerwedstrijd? Klik hier

Wat staat er in het evenementenformulier?

Het evenementenformulier bundelt alle gegevens die betrekking hebben op jouw evenement (bv. gebruik van elektronisch versterkte muziek, schenken van sterke drank, de te nemen veiligheidsmaatregelen, de inname van de openbare weg, de inzet van security d.m.v. een externe firma of eigen vrijwilligers, ...).

Wat is een activiteit of evenement?

Een evenement is een publiek toegankelijke manifestatie, activiteit of gebeurtenis op de openbare weg of op openbaar terrein (bv. gemeentelijk gebouw of gemeentelijke buitensite) of op privéterrein. Dat zijn bijvoorbeeld fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, optredens, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties, recreatieve wandel- en fietstochten, … Gebeurtenissen waar het publiek enkel wordt toegelaten op basis van een persoonlijke uitnodiging, worden niet beschouwd als een evenement.

Opgelet: voor een wielerwedstrijd worden nog enkele extra documenten gevraagd. Meer informatie vind je hier.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet ingevuld worden door de eindverantwoordelijke van het evenement. Deze persoon moet meerderjarig zijn en hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen omtrent het evenement.

Hoe vul je dit formulier in?

Het evenementenformulier kan alleen digitaal ingevuld worden. Je vindt het formulier via de link onderaan deze pagina. 

Wat gebeurt er nadat je dit formulier hebt ingevuld?

Nadat je het formulier hebt ingevuld, belandt het formulier bij de betrokken diensten. De verschillende diensten buigen zich over jouw aanvraag. Nadien ontvang je feedback en de nodige info voor de verdere afhandeling (bv. het toekennen van bepaalde vergunningen).

Formulier

Vul hier het evenementenformulier in.