Een evenement of activiteit aanvragen

Er wordt aan alle organisatoren gevraagd om hun geplande activiteit(en) en evenement(en) tijdig en correct aan te melden/vragen bij het bestuur. Dit gebeurt door het evenementenformulier in te vullen.

Het indienen van een evenementenformulier staat niet gelijk met de toelating voor de organisatie van het evenement.

Wat staat er in het evenementenformulier?

Het evenementenformulier bundelt alle gegevens die betrekking hebben op jouw evenement (bv. gebruik van elektronisch versterkte muziek, schenken van sterke drank, de te nemen veiligheidsmaatregelen, de inname van de openbare weg, de inzet van security d.m.v. een externe firma of eigen vrijwilligers, ...).

Wat is een activiteit of evenement?

Een evenement is een publiek toegankelijke manifestatie, activiteit of gebeurtenis op de openbare weg of op openbaar terrein (bv. gemeentelijk gebouw of gemeentelijke buitensite) of op privéterrein. Dat zijn bijvoorbeeld fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, optredens, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties, wandeltochten, fietstochten, … Gebeurtenissen waar het publiek enkel wordt toegelaten op basis van een persoonlijke uitnodiging, worden niet beschouwd als een evenement.

Opgelet: voor een wielerwedstrijd worden nog enkele extra documenten gevraagd. Meer informatie vind je hier.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet ingevuld worden door de eindverantwoordelijke van het evenement. Deze persoon moet meerderjarig zijn en hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen omtrent het evenement.

Hoe vul je dit formulier in?

Het evenementenformulier kan alleen digitaal ingevuld worden. Je vindt het formulier via de link onderaan deze pagina. 

Wat gebeurt er nadat je dit formulier hebt ingevuld?

Nadat je het formulier hebt ingevuld, belandt het formulier bij de dienst Veiligheid. De veiligheidscel buigt zich over jouw aanvraag. De dienst Veiligheid geeft jou nadien feedback en zorgt voor de verdere afhandeling (bv. het toekennen van bepaalde vergunningen). De dienst kan ook ondersteuning bieden indien dat gewenst is.

Formulier

Vul hier het evenementenformulier in.