Erkenning als Herzeelse sportvereniging

Voorwaarden

  • Elke organisatievorm komt in aanmerking voor gemeentelijke erkenning.
  • Elke sportvereniging met zetel op het grondgebied van Herzele en aangesloten bij een door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie zal zonder meer worden erkend als Herzeelse sportvereniging.
  • Verenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie moeten aan enkele voorwaarden voldoen (zie reglement onderaan deze pagina).

Procedure

Je vindt het aanvraagformulier voor erkenning als Herzeelse sportvereniging in ons e-loket (onderaan deze pagina). Dit formulier moet jaarlijks uiterlijk op 31 mei ingediend worden.  

Regelgeving

Op deze pagina kan je het volledige reglement over de erkenning als Herzeelse sportvereniging nalezen.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking voor erkenning als Herzeelse sportvereniging: verenigingen die reeds erkend worden door een andere gemeentelijke adviesraad, bv. als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging.