Eind april structureel onderhoud tussen Ravenskouterlos en kerk Borsbeke

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant vanaf eind april structureel onderhoud op de N46 (Provincieweg) tussen Ravenskouterlos en de kerk van Borsbeke. Begin mei wordt de N46 (Provincieweg) twee dagen volledig afgesloten voor de aanleg van de nieuwe toplaag.

Ondertussen worden nog deze maand de fietspaden afgewerkt en starten de riolerings- en betonwerken in Ravenskouterlos. Hieronder een overzicht van de geplande werken en de verwachte hinder.

Midden maart: afwerken fietspad richting Zottegem

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op maandag 18 en dinsdag 19 maart betonwerken uit aan het fietspad langs de noordzijde van de N46 (rijrichting Zottegem). Op 15 maart start het AWV met de aanleg vanaf Raverskouterlos in Borsbeke. Op maandag 18 maart gaan de werken verder. De aannemer werkt dan op het grondgebied van Burst.

De zones waar net nieuw beton ligt mogen absoluut niet betreden worden. Na de aanleg moet het beton minstens drie dagen kunnen uitharden. Tijdens de uitharding mag er geen gebruik gemaakt worden van het fietspad. Dat betekent ook dat de opritten niet toegankelijk zijn. De aannemer voorziet op verschillende plaatsen verbindende loopplanken om het fietspad te voet of met de fiets aan de hand over te steken.

Opgelet: deze werken zijn sterk weersafhankelijk. De planning kan dus nog wijzigen.

Maart en april: rioleringswerken in Ravenskouterlos

Op maandag 25 maart starten de riolerings- en betonwerken in Ravenskouterlos. Die werken zullen tijdens het verlof van de aannemer, d.i. tijdens de paasvakantie van maandag 15 tot en met vrijdag 22 april, even stil liggen. Na de paasvakantie, vanaf 23 april, wordt er verder gewerkt aan de fundering en betonverharding.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht geen hinder voor het verkeer op de N46 (Provincieweg) tijdens deze werken.

Eind april: structureel onderhoud tussen Ravenskouterlos en kerk Borsbeke

In de week van 24 april tot 30 april krijgt de N46 (Provincieweg) een structureel onderhoud op het stuk tussen Ravenskouterlos en de kerk in Borsbeke. Er worden verschillende herstellingen uitgevoerd, bv. aan putdeksels en plaatselijke verzakkingen.

Tijdens de werken wordt plaatselijk één weghelft van de N46 (Provincieweg) afgesloten en kruist het verkeer beurtelings de werf over de beschikbare rijstrook. De bestaande werfzone met eenrichtingsverkeer wordt vanaf Ravenskouterlos een stukje verlengd (richting Borsbeke) tijdens deze fase.

Het verkeer houdt tijdens deze werken best rekening met bijkomende hinder.

Begin mei: N46 twee dagen volledig afgesloten voor aanleg nieuwe toplaag

Volgens de huidige planning van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) krijgt de N46 (Provincieweg) van aan de Akkerstraat tot aan de kerk van Borsbeke een nieuwe toplaag op 2 en 3 mei. Ook deze werken zijn sterk weersafhankelijk. De hier vermelde data zijn dus onder voorbehoud.

Die twee dagen wordt de N46 volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer volgt die dagen in beide richtingen een omleiding.

Nog meer informatie?

 

 

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019 16.34 u.