Een wielerwedstrijd aanvragen

Het lokaal bestuur vraagt aan organisatoren van wielerwedstrijden met start en aankomst in Herzele en doortochten op het grondgebied van Herzele om deze wielerwedstrijd officieel aan te vragen.

Onder wielerwedstrijd wordt verstaan elke organisatie van een competitieve fietswedstrijd in de vorm van een wegrit, een veldrit of een mountainbikerit, voor eender welke categorie en dit onder de vleugels van een erkende sportfederatie. 

Procedure

U vindt het aanvraagformulier voor de organisatie van een wielerwedstrijd in ons e-loket (onderaan deze pagina).

Dit formulier moet uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de wielerwedstrijd ingediend worden. De Sportdienst houdt u daarna verder op de hoogte.

Bij het aanvraagformulier voegt u:

  • de wedstrijdvergunning van de erkende federatie
  • een kopie betalingsbewijs van de vergunning (indien van toepassing)
  • een gemeentelijk plan met het parcours

Na afloop van de wielerwedstrijd bezorgt de organisator de officiële uitslag van de wedstrijd aan de Sportdienst.

Meer info

Erkende sportverenigingen kunnen voor de organisatie van een wielerwedstrijd aanspraak maken op een subsidie.