Een nieuw bestuur voor de cultuurraad

De nieuwe cultuurraad werd geïnstalleerd. De leden verkozen ook een bestuur.

Het bestuur bestaat de komende zes jaar uit de volgende mensen:

 

Patricia De Corte Voorzitter
Patrick Van De Casteele Ondervoorzitter
Nadine Bréjou Secretaris
Eddy De Moor Penningmeester
Marc Van Impe Lid
Jozef Vandenbulcke Lid
Lieve Vanleuven Lid
Sarah Hutse Lid
Marc De Winne Lid
Piet Sonck Lid
Wilfried De Durpel Lid
Elsie Elavia Lid

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur met betrekking tot de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Het lokaal bestuur vraagt de cultuurraad ook om advies over culturele aangelegenheden, maar daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen.

Gepubliceerd op maandag 1 juli 2019 11.48 u.