Duivenbos

Het Duivenbos is een natuurreservaat van 11 ha en ligt op het grondgebied van Herzele (deelgemeente Sint-Antelinks). Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt.

Het Duivenbos ligt verscholen in een komvormig dal in het heuvelachtig landschap in de Vlaamse Ardennen. Het oostelijk deel is het oudst. Hier borrelt er her en der water tot aan de oppervlakte. Het zijn echte bronnen. Door de tijd is de natuur in dit brongebied geëvolueerd naar een bos. De kern van het Duivenbos is erg nat. Op sommige plaatsen gebeurt de waterafvoer traag. Hierdoor ontstaan moerasbossen. De omliggende graslanden zijn ruig, de weilanden verlaten. Bramen klauteren over de kruidlaag. Ezels of runderen grazen hier en daar en houden zo de kruidvegetatie open. Het Duivenbos is een belangrijk gebied in het Vlaams netwerk van natuurgebieden en maakt daardoor deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

Mogelijk is de naam "Duivenbos" een verbastering van "Duivelsbos". Nochtans was het gebied vroeger belangrijk voor de dorpsgemeenschap van Sint-Antelinks. Tijdens de oorlog diende het bos als schuilplaats. Maar men ging er ook hout halen en deed er aan kleinschalige landbouw. Schapen graasden in het gebied. De kleine landschapselementen die overgebleven zijn uit die tijd zijn ecologisch erg nuttig. Je ziet er flarden van in en rond het natuurgebied: holle wegen, bermen, houtkanten, heggen en hagen, poelen, sloten, hellingen (taluds) en graften. De fontein langs de rode wandeling werd vroeger gebruikt door dorpsbewoners om water te halen. Nu leven er padden en kikkers.