Dorpsraad

Van plan tot uitvoering

De oprichting van dorpsraden werd in de vorige legislatuur principieel aanvaard als een programmapunt waar alle fracties na de verkiezingen werk zouden van maken. Het werd dan ook één van de zes beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan: ‘Versterking van centrum, kernen en oprichten dorpsraden’.

De gemeenteraadscommissie kreeg de opdracht om de opstart hiervan verder uit te werken.

De gemeenteraad bevestigde op 26 april 2023 het principe van de oprichting en erkenning van de dorpsraden, waarbij het uitgangspunt is dat er één op één relatie bestaat tussen een erkende dorpsraad en een deelgemeente. (Eén erkende dorpsraad per deelgemeente en vice versa).

Wat is een dorpsraad?

Een dorpsraad is een informatie-en participatieplatform. Het is een schakel tussen inwoners van Herzele en het lokaal bestuur en is zo een aanspreekpunt voor beide partijen. Dankzij een dorpsraad worden bewoners betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De dorpsraad kan zich uitspreken over de inrichting van de publieke ruimte en acties uitwerken inzake samenlevingsopbouw en gemeenschapsvorming. Hierbij komt men steeds op voor het algemeen belang van de inwoners.


De digitale component van de dorpsraad, het participatieplatform ‘Denk eens H’ blijft parallel bestaan.

Sluit je aan!

Het is nog steeds mogelijk om deel uit te maken van de dorpsraad! Interesse? Je kan per dorpsraad de contactgegevens raadplegen, onderaan deze pagina.

 Leestip: nieuwsbrief Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw