ILvA wil vanaf 2021 restfractie en GFT-afval via containers met chip inzamelen

ILvA wil de restfractie en het GFT-afval vanaf 2021 via containers inzamelen en per kilogram aanrekenen, zodat het principe 'de vervuiler betaalt' correct wordt toegepast. De gemeenteraad keurde alvast het nieuwe retributiereglement goed.

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van 15 steden en gemeenten -waaronder Herzele - die de handen in elkaar geslagen hebben om samen het huishoudelijk afval aan huis in te zamelen en de werking van 15 recyclageparken te organiseren.

Diftar: aanbieden in container, betalen per kilogram

De afvalberg is groot en de verwerking ervan is erg duur. De afgelopen 10 jaar heeft ILvA het afvaltarief niet aangepast, terwijl de kostprijs voor de afvalverwerking in die periode fors is gestegen. Hierdoor moeten de gemeenten in verhouding steeds meer bijleggen, bovenop wat de inwoners betalen aan stickers en zakken. De inwoners betalen via de gemeentebelasting dus mee, maar worden niet gesensibiliseerd om minder afval te hebben.

Goede sorteerders worden steeds minder beloond en daarom kiest ILvA vanaf 2021 voor de invoering van 'diftar', waarbij je als inwoner betaalt per kilogram restfractie en GFT, en niet voor een algemene prijsverhoging, waarbij de zakken en stickers voor iedereen duurder zouden worden.

Met 'diftar' betaalt de vervuiler rechtstreeks: wie minder afval heeft en goed sorteert, betaalt dus minder dan wie die inspanning niet levert. De cijfers uit Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast, bewijzen dat deze inzamelmethode aanzet tot afval vermijden en beter sorteren: de hoeveelheid restfractie daalde er van 127 naar 94,6 kilogram per inwoner.

Afval vermijden en goed sorteren

Vandaag mag al heel veel afval vanuit de restfractie naar de GFT-container en de nieuwe blauwe zak. Alle plastic verpakkingen zijn naar de PMD-zak verhuisd en sinds kort mogen etensresten (ook vlees) de GFT-container in. ILvA wil ook het thuiscomposteren aanmoedigen, want wie dit doet, hoeft geen of weinig GFT-afval aan te bieden. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal hierdoor een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige methode dus.

Containers

Het systeem 'diftar' werkt aan de hand van containers. Het gebruik van containers is heel gebruiksvriendelijk. Geurhinder blijft beperkt, je moet niet langer met zakken sleuren en ongedierte kan niet in de container. Het probleem van gescheurde zakken door katten kan ook niet meer. Een container is ook veel duurzamer dan de gele zak. Met je restfractie wordt immers ook de gele zak zelf verbrand. Jaarlijks is dat niet minder dan 215.000 kilogram aan plastics die in rook opgaat.

Wat met appartementen?

Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter). Wie op een appartement woont en geen plaats heeft voor een container van 140 liter, zal een handige, draagbare container van 40 liter worden aangeboden. Voor grote appartementsgebouwen zullen oplossingen op maat worden voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

Wat met sluikstorten?

Er is geen bewezen verband tussen het gebruik van containers en sluikstorten. Ook de bezorgdheid dat voorbijgangers afval in andermans container zullen gooien, is ongegrond. De ervaring van ILvA in Oosterzele, maar ook van andere intercommunales die containers gebruiken, leert dat hier geen problemen rond bestaan. We zullen sowieso aanraden de container telkens vol aan te bieden, zo geraakt er geen ander afval bij.

Hoeveel zal de afvalinzameling dan kosten vanaf 2021?

Bij 'diftar' bestaat de kost uit 2 delen: een forfaitaire aanbiedingskost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt, en een kost per kilogram.

Restfractie

  • Aanbiedingskost: 0,25 euro (containers van 40 en 140 liter) of 0,50 euro (container van 240 liter)
  • Kost per kilogram: 0,25 euro

GFT

  • Aanbiedingskost: 0,125 euro (containers van 40 of 140 liter)
  • Kost per kilogram: 0,085 euro

Timing: vanaf 2021

De invoer van dit nieuwe systeem is gepland in 2021, in verschillende fasen. Je zal zeker nog voldoende informatie krijgen over de manier van werken. ILvA bereidt na de eerdere goedkeuring door de Raad van Bestuur de uitvoering nu concreet voor. De aangesloten gemeenten leggen, nadat het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord ging met de omschakeling, het vernieuwde retributiereglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. In onze gemeente gebeurde dat tijdens de gemeenteraad van woensdag 23 oktober 2019.

Gepubliceerd op maandag 28 oktober 2019 11.34 u.