Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft tot taak om, op voorstel en verslag van de maatschappelijk werkers, alle beslissingen te nemen in verband met individuele steun- of leefloondossiers, terugvordering van steun, toekenning van thuiszorgdiensten (poetshulp, maaltijdbedeling, klusjesdienst), individuele beslissingen in verband met de projectwerking en beslissingen in verband met opnames in Ter Leen. Daarnaast heeft het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een adviserende bevoegdheid in alle sociale zaken.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert minimaal één keer per maand en stelde een deontologische code vast.

Samenstelling