College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De beslissingen worden collegiaal genomen, d.i. met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

De algemeen directeur maakt ook deel uit van het college. Hij bereidt de vergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de notulering.

De burgemeester is voorzitter van het college en leidt de zittingen. Het college vergadert in principe elke week op woensdag in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen van het College na deze datum zijn voortaan terug te vinden via een aparte webtoepassing¬† Je kan er de documenten terugvinden in html en in pdf.

De bekendmakingen die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via het archief.

Samenstelling

 • Johan Van Tittelboom Open Vld

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  • Algemene leiding en bestuur
  • Kerkbesturen, erediensten en kerkenplan
  • Burgerparticipatie
  • Trefpunt
  • Veiligheid (politie en brandweer)
  • Evenementenbeheer
  • Communicatie
  • ICT
  • Samenwerkingsverbanden
  • Kwaliteitszorg en organisatiebeheersing

  Contactgegevens

  Adres
  Markt 20, 9550Herzele
  GSM
  0495 38 07 36
  tel.
  053 60 70 78
  E-mail
  johan.vantittelboom@herzele.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen

  Op afspraak

 • Benjamin Rogiers Open Vld

  1ste schepen

  Bevoegdheden

  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Feestelijkheden
  • Sport
  • Markten en kermissen
  • Burgerlijke stand
  • Landbouw & dierenwelzijn

  Contactgegevens

  Adres
  Markt 20, 9550Herzele
  GSM
  0479 44 68 70
  tel.
  053 60 70 47
  E-mail
  benjamin.rogiers@herzele.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen

  • Woensdag van 14u00 tot 16u00
  • Donderdagavond van 18u30 tot 20u30
  • Op afspraak
 • Jan Van Damme Open Vld

  2de schepen

  Bevoegdheden

  • Openbare werken
  • Technische diensten
  • Financiën
  • Stedenbouw
  • Wegen en verkeer
  • Begraafplaatsen

  Contactgegevens

  Adres
  Markt 20, 9550Herzele
  GSM
  0495 53 41 16
  tel.
  053 60 70 73
  E-mail
  jan.vandamme@herzele.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen

  • Donderdagavond van 18u30 tot 20u30
  • Op afspraak
 • Heidi Knop Open Vld

  3de schepen

  Bevoegdheden

  • Cultuur
  • Personeel
  • Lokale Economie en Middenstand
  • Toerisme
  • Archief
  • Duurzame Ontwikkelingssamenwerking

  Contactgegevens

  Adres
  Markt 20, 9550Herzele
  GSM
  0472 20 00 34
  tel.
  053 60 70 89
  E-mail
  heidi.knop@herzele.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen

  • Woensdag van 09u00 tot 12u00
  • Op afspraak
 • Ronny Herremans CD&V en Partners

  4de schepen

  Bevoegdheden

  • Wonen en Woonbeleid
  • Klimaat
  • Ruimtelijke ordening
  • Leefmilieu
  • Patrimonium
  • Mobiliteit

  Contactgegevens

  Adres
  Markt 20, 9550Herzele
  GSM
  0495 51 01 13
  tel.
  053 60 70 75
  E-mail
  ronny.herremans@herzele.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen

  • Donderdagavond van 18u30 tot 20u30
  • Op afspraak
 • Hilde Van Impe Open Vld

  schepen

  Bevoegdheden

  • Welzijn
  • Ouderen
  • Sociale zaken
  • OCMW
  • Kinderopvang
  • Sociale tewerkstelling
  • Sociale huisvesting
  • Gelijke kansen

  Contactgegevens

  Adres
  Markt 20, 9550Herzele
  GSM
  0495 10 12 00
  E-mail
  hilde.vanimpe@herzele.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen

  Op afspraak