Briefwisseling m.b.t. handhaving

Handhaving wordt in de toekomst ongetwijfeld nog belangrijker. Het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving heeft enerzijds tot doel om de Vlaamse handhavingsregels te stroomlijnen, en anderzijds om de Vlaamse handhaving te digitaliseren en informatiedeling toe te laten via het Vlaams Handhavingsplatform.

Vanaf 25 maart 2024 is het lokaal bestuur verplicht om verschillende documenten m.b.t. handhaving digitaal op te stellen en digitaal te versturen. In een wereld die steeds meer digitaal werkt, moet ook de overheid volgen. In dat kader zal je je proces-verbaal of verslag van vaststelling in de toekomst dan ook vaker digitaal krijgen via je e-box. Dat kan echter alleen als zowel de verzender, dus de opsteller van een proces-verbaal, als de ontvanger, jij dus, digitaal kunnen en wensen te communiceren. Als burger en onderneming beschik je nu reeds over een e-box waarin je je communicatie digitaal kan ontvangen. Als burger moet je die e-box activeren om deze te kunnen gebruiken, en je kan deze ook terug deactiveren indien je alles liever op papier wil blijven ontvangen. Als onderneming zal je in de nabije toekomst verplicht zijn om e-box te gebruiken. Wil je toch alle communicatie op papier ontvangen? Deactiveer gewoon opnieuw de e-box. Als onderneming zal je in de nabije toekomst evenwel verplicht zijn om e-box te gebruiken.

Concreet geldt de verplichting voor een proces-verbaal of verslag van vaststelling en hun kennisgevingen binnen het beleidsdomein omgeving en wonen. Daarnaast kan je ook reeds andere documenten ontvangen zoals raadgevingen, waarschuwingen en aanmaningen. Als een beboetingsinstantie van de Vlaamse Overheid beslist om een sanctie op te leggen ontvang je ook deze documenten digitaal via jouw e-box. Jouw volledig sanctiedossier is dan ook digitaal te raadplegen. Als burger kan dat via Mijn Burgerprofiel. Ben je een wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming, dan kan je de bestuurlijke sanctiedossiers van je eigen onderneming raadplegen op e-loketondernemers.be. In die sanctiedossiers zal je alle relevante informatie over het misdrijf of de inbreuk kunnen vinden, met het proces-verbaal of het verslag van vaststelling, de datum en de locatie van de feiten, de juridische grondslag en de gegevens van de overtreder. Daarnaast zal er ook informatie beschikbaar zijn over de sanctie, zoals wie beslist heeft over de sanctie, wat de sanctie inhoudt en of hier gevolg aan gegeven werd. Indien de beboetingsinstantie beslist om niet te vervolgen, zal je dossier niet zichtbaar zijn.

Protocollen

Voor haar handhavingstaak heeft het lokaal bestuur Herzele een protocol met het Agentschap Justitie en Handhaving. Dit protocol dient ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform tussen Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Herzele.

  • Protocol
  • Advies DPO
  • Beslissing gemeenteraad

Meer info vind je hier.