Bijkomende maatregelen in het kader van het coronavirus COVID-19 in Herzele en Sint-Lievens-Houtem

Het lokaal bestuur van Herzele en het lokaal bestuur van Sint-Lievens-Houtem nemen bijkomende maatregelen om de besmettingscijfers van het coronavirus COVID-19 naar beneden te halen.

De bijkomende maatregelen werden vastgelegd in een besluit van de burgemeester en zijn gericht op twee domeinen:

Jeugd-, sport- , sociale of culturele activiteiten

Sommige jeugd-, sport- , sociale of culturele activiteiten zijn op basis van het Ministerieel besluit van 28 oktober (M.B. houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coranavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst geregeld door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020) onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk. Uit wetenschappelijk advies blijkt hier grote bezorgdheid over. Ook via deze jonge personen is nog transmissie van het virus mogelijk en dit gebeurt ook werkelijk, zeker als de groepssamenstelling varieert in de tijd. Een effectieve preventie-aanpak moet dus ook hier op werken, anders riskeert dit onafgedekt risico het effect van heel veel andere maatregelen die wel in het Ministerieel besluit zijn opgenomen, te ondergraven.

Om die reden heeft het lokaal bestuur beslist dat verbodsbepalingen die nu al van toepassing zijn in verband met jeugd-, sport-, sociale of culturele activiteiten nu ook voor kinderen jonger dan dertien jaar gelden.

  • alle gemeentelijke sport- en cultuurgebouwen worden gesloten tot 13 december 2020. De deuren gaan enkel open voor de mensen die daar werken en voor schoolse activiteiten of activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang;
  • alle private zalen gaan dicht: private sportzalen, parochiezalen, feestzalen,... Tevens met uitzondering van de scholen en de buitenschoolse opvang;
  • sporten buiten kan enkel met maximum 4 en er mag geen contact zijn op minder dan anderhalve meter. Trainingen en wedstrijden zijn volledig uitgesloten, behalve voor professionals omdat dit hun beroepsactiviteit is: zij mogen wel buiten sporten;
  • de bibliotheek werkt met een afhaalsysteem.

Dit betekent dat er tot 13 december ook geen sportactiviteiten zijn voor min 13-jarigen in de gemeentelijke sporthal en dat jeugdinitiatieven zoals de grabbelpasactiviteiten worden geannuleerd. Een uitzondering hierop geldt voor de buitenschoolse kinderopvang en noodopvang. 

Take-away en thuisbezorging

In het Ministerieel besluit is take-away en thuisbezorging toegelaten voor de horecasector en de specifieke inrichtingen, maar ook veel verenigingen organiseren deze activiteiten, meestal om het wegvallen van inkomsten door het verbod op eetfestijnen te compenseren. In de praktijk lijkt het echter onmogelijk om dit soort activiteiten op een veilige manier en met respect voor het verbod op samenscholing te organiseren.

Om die reden wordt alles wat take-away en thuisbezorging aangaat, voorbehouden voor professionelen en erkende humanitaire initiatieven (zoals voedselhulp). Verenigingen mogen dus geen take-away initiatieven of andere verkopen organiseren.

Beide maatregelen gaan in op donderdag 5 november 2020 en gelden tot en met 13 december 2020.

Gepubliceerd op donderdag 5 november 2020 14.28 u.