Belastingreglement op de inname van het openbaar domein

De gemeente Herzele heft een belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein. De privatieve inname kan gebeuren naar aanleiding van:

  • Categorie A: Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings-, afbraak- en andere werken, waarvoor het openbaar domein wordt ingenomen: o.a. stapelen van bouwstoffen, werfkeet, kranen, afsluitingen, containers, stellingen, werk- en ander materieel.
  • Categorie B: Het plaatsen van terrassen. Hier onder wordt verstaan: elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van een horeca-uitbating dient, bestaande uit vaste of losse elementen zoals overdekte vaste constructies, windschermen, tafels en stoelen, parasols, podiums, zonder dat deze opsomming als beperkend mag aanzien worden.
  • Categorie C: het gebruiken van het openbaar domein voor het regelmatig doch tijdelijk stapelen van goederen dienstig voor en enkel tijdens de openingsuren van de aanpalende handelszaak of het aanpalende bedrijf. 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein indient of zijn vertegenwoordiger en van zodra het belastbaar feit zich voordoet. De belasting blijft verschuldigd ongeacht of de vereiste vergunning werd verleend.

Procedure

De belasting wordt onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, dan wordt de belasting een kohierbelasting.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de contant te betalen belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein/openbare weg nalezen.