Reglementen

Via deze weg vind je alle reglementen van lokaal bestuur Herzele. Het gaat om belastingreglementen, tariefreglementen, subsidiereglementen, ...

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

De reglementen die na 30 juni 2021 genomen werden, zijn voortaan terug te vinden via deze webtoepassing. Je kan er de documenten openen in html en in pdf.

De reglementen die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via deze pagina.