Beleidsrapporten

Hier vind je de beleidsrapporten van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en het autonoom gemeentebedrijf (AGB).

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

De beleidsrapporten die na 30 juni 2021 geagendeerd werdenk zijn voortaan terug te vinden via deze webtoepassing. Je kan er de documenten openen in html en in pdf.

De beleidsrapporten die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via deze pagina.