Bekendmaking

Overzicht bekendmakingen

 • Autonoom gemeentebedrijf

  Binnenkort vind je hier meer informatie over het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Herzele.

 • Beleidsrapporten

  Hier vind je de beleidsrapporten van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en het autonoom gemeentebedrijf (AGB).

 • College van burgemeester en schepenen

  Ontdek de samenstelling van het College van burgemeester en schepenen en een lijst met besluiten van elke vergadering.

 • Gemeenteraad

  Ontdek de samenstelling van de gemeenteraad en de agenda's, besluiten en notulen van de vergaderingen.

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Hier vind je meer informatie over alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarin lokaal bestuur Herzele betrokken is.

 • Omgevingsvergunningen

  Via deze weg vind je de beslissingen m.b.t. omgevingsvergunningen. Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. Op www.omgevingsloketvlaanderen.be vind je alle dossiers die bij de gemeente Herzele (en de rest van Vlaanderen) op dat moment in openbaar onderzoek zijn.

 • Openbaar onderzoek

  Via deze weg vind je meer informatie over openbare onderzoeken die werden opgestart door het lokaal bestuur.

 • Politieraad

  Via deze weg vind je een beknopte omschrijving van de besluiten van de zittingen van de politieraad van de politiezone Zottegem - Herzele - Sint-Lievens-Houtem. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

 • Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

  Ontdek de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) en de agenda's, besluiten en notulen van de vergaderingen.

 • Reglementen

  Via deze weg vind je alle reglementen van lokaal bestuur Herzele. Het gaat om belastingreglementen, tariefreglementen, subsidiereglementen, ...

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen

  Hier vind je alle tijdelijke verkeersmaatregelen op het grondgebied van Herzele. Op www.hinderinkaart.be/herzele vind je alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg in Herzele op kaart.

 • Vast Bureau

  Ontdek de samenstelling van het Vast Bureau en een lijst met besluiten van elke vergadering.

 • Verkiezingen

  Hier vind je alle besluiten en beslissingen m.b.t. tot de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019.