Bekendmaking

Overzicht bekendmakingen

 • _Openbare onderzoeken

  Sinds 22 mei 2023 vervangt het Inzageloket het Publiek loket van het Omgevingsloket. Als burger kan je de volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken.

  De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Je kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het inzageloket begeleidt je ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

  Het digitale inzageloket is zo intuïtief mogelijk ontwikkeld om de gebruiker door de complexiteit van een vergunningsaanvraag en bijhorende procedure te leiden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen mogelijk. Deze plannen zijn voorzien van een watermerk om het auteursrecht niet te schaden.

  Op deze link is het Inzageloket bereikbaar. Via deze weg kom je terecht op de kaart van Vlaanderen. Je kan een gemeentenaam zoals 'Herzele' ingeven in het tekstvak en daarop filteren.

  Dan wordt er op de kaart ingezoomd en zie je links een overzicht van de beschikbare projecten in Herzele, op de kaart zie je de iconen verschijnen.

  Via de QR-code, die op de gele affiches staat, kan je ook rechtstreeks naar een dossier gaan door de QR-code te scannen met je mobiel apparaat.

  Meer info over de mogelijkheden van het inzageloket kan je hier vinden.

  Meer info over hoe u een digitaal beroepschrift kunt indienen via het Omgevingsloket kan je hier vinden.

 • Autonoom gemeentebedrijf

  Hier vind je de besluiten die door het ABG Herzele genomen werden.

 • Beleidsrapporten

  Hier vind je de beleidsrapporten van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en het autonoom gemeentebedrijf (AGB).

  Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

  De beleidsrapporten die na 30 juni 2021 geagendeerd werdenk zijn voortaan terug te vinden via deze webtoepassing. Je kan er de documenten openen in html en in pdf.

  De beleidsrapporten die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via deze pagina.

 • Besluiten van de burgemeester

  Hier vind je besluiten die door de Burgemeester genomen werden.

 • Besluiten van de Gouverneur

  Hier vind je besluiten die door de Gouverneur genomen werden.

 • College van burgemeester en schepenen

  Ontdek de samenstelling van het College van burgemeester en schepenen en een lijst met besluiten van elke vergadering.

 • Deontologische codes

  Hier vind je de deontologische codes die van kracht zijn binnen het lokaal bestuur van Herzele.

 • Gemeenteraad

  Ontdek de samenstelling van de gemeenteraad en de agenda's, besluiten en notulen van de vergaderingen.

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Hier vind je meer informatie over alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarin lokaal bestuur Herzele betrokken is.

 • Politieraad

  Via deze weg vind je een beknopte omschrijving van de besluiten van de zittingen van de politieraad van de politiezone Zottegem - Herzele - Sint-Lievens-Houtem. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

 • Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

  Ontdek de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) en de agenda's, besluiten en notulen van de vergaderingen.

 • Rechtspositieregeling voor het personeel

 • Reglementen

  Via deze weg vind je alle reglementen van lokaal bestuur Herzele. Het gaat om belastingreglementen, tariefreglementen, subsidiereglementen, ...

  Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

  De reglementen die na 30 juni 2021 genomen werden, zijn voortaan terug te vinden via deze webtoepassing. Je kan er de documenten openen in html en in pdf.

  De reglementen die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via deze pagina.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen

  Hier vind je alle tijdelijke verkeersmaatregelen op het grondgebied van Herzele. Op www.hinderinkaart.be/herzele vind je alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg in Herzele op kaart.

  De tijdelijke verkeersmaatregelen die na 30 juni 2021 genomen werden, zijn voortaan terug te vinden via deze webtoepassing. Je kan er de documenten openen in html en in pdf.

  De reglementen die tot 29 juni 2021 gepubliceerd werden blijven raadpleegbaar via deze pagina

 • Vast Bureau

  Ontdek de samenstelling van het Vast Bureau en een lijst met besluiten van elke vergadering.