Bekendmaking

Overzicht bekendmakingen

 • Beleidsrapporten

  Hier vind je de beleidsrapporten van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en het autonoom gemeentebedrijf (AGB).

 • Besluiten van de burgemeester

  Hier vind je besluiten die door de Burgemeester genomen werden.

 • Besluiten van de Gouverneur

  Hier vind je besluiten die door de Gouverneur genomen werden.

 • College van burgemeester en schepenen

  Ontdek de samenstelling van het College van burgemeester en schepenen en een lijst met besluiten van elke vergadering.

 • Deontologische codes

  Hier vind je de deontologische codes die van kracht zijn binnen het lokaal bestuur van Herzele.

 • Gemeenteraad

  Ontdek de samenstelling van de gemeenteraad en de agenda's, besluiten en notulen van de vergaderingen.

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Hier vind je meer informatie over alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarin lokaal bestuur Herzele betrokken is.

 • Omgevingsvergunningen

  Alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en alle bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen op het grondgebied van Herzele kan je online raadplegen op https://omgeving.geoportaal.be/herzele.

  Bij een eerste bezoek aan dit digitaal loket krijg je een rondleiding.

  In dit digitaal loket worden slechts een beperkt aantal plannen opgeladen. Voor een meer volledige lezing van een omgevingsaanvraag (of verkavelingsaanvraag), kan je nog steeds een bezoek brengen aan de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

   

 • Openbaar onderzoek

  Via deze weg vind je meer informatie over openbare onderzoeken die werden opgestart door het lokaal bestuur.

 • Politieraad

  Via deze weg vind je een beknopte omschrijving van de besluiten van de zittingen van de politieraad van de politiezone Zottegem - Herzele - Sint-Lievens-Houtem. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

 • Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

  Ontdek de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) en de agenda's, besluiten en notulen van de vergaderingen.

 • Reglementen

  Via deze weg vind je alle reglementen van lokaal bestuur Herzele. Het gaat om belastingreglementen, tariefreglementen, subsidiereglementen, ...

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen

  Hier vind je alle tijdelijke verkeersmaatregelen op het grondgebied van Herzele. Op www.hinderinkaart.be/herzele vind je alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg in Herzele op kaart.

 • Vast Bureau

  Ontdek de samenstelling van het Vast Bureau en een lijst met besluiten van elke vergadering.