Beheersorgaan bibliotheek

Takenpakket

Het beheersorgaan van de bibliotheek is belangrijk voor de werking van de bibliotheek. Het jaarlijks actieplan en het werkingsverslag worden hierin voorbereid. Verder heeft het beheersorgaan een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid.

Samenstelling

Het beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van de fracties in de gemeenteraad en uit vertegenwoordigers van de gebruikers. Er zijn gemiddeld vier vergaderingen per jaar. Er is geen vergoeding aan gekoppeld.

Kandidaten

Een nieuwe legislatuur, een nieuw bestuur en dus ook een nieuw beheersorgaan voor de bibliotheek. Bent u geïnteresseerd om mee de werking van de bibliotheek uit te bouwen? Neem dan vóór 31 juli 2019 contact op met de bibliotheek (zie contactblok rechts).