Bedankt voor jouw ideeën op denkeensH.herzele.be!

Tot en met 22 september 2019 konden alle inwoners ideeën geven over zes verschillende thema's in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Het bestuur gaat nu aan de slag met die ideeën.

Het lokaal bestuur van Herzele werkt aan een meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur voor onze gemeente. Jouw mening is daarbij cruciaal!

 • Tot en met 22 september 2019 konden alle inwoners via www.denkeensH.herzele.be ideeën geven over zes verschillende thema's:
  1. Herwaardering centrum en dorpskernen
  2. Veilige fietsinfrastructuur en schoolomgevingen
  3. Betaalbaar wonen en betaalbare zorg
  4. 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030
  5. Investeren in jeugd
  6. Evenwicht tussen een bruisende en een rustige gemeente

Ze konden ook reageren en/of stemmen op de ideeën van andere Herzelenaren. In totaal werden er 104 ideeën ingediend op het platform. Nog eens 20 ideeën werden op papier ingediend. Waarvoor dank!

 • Tussen 23 september en 30 november 2019 worden al die ideeën geanalyseerd en onderzocht in functie van het meerjarenplan. Iedereen die een idee heeft ingediend via het platform, krijgt persoonlijk feedback.
 • Tussen 1 december en 31 december koppelt het bestuur terug over wat er met de ideeën werd gedaan en wordt het uiteindelijke meerjarenplan voorgesteld.

Wat is Denk eens H?

denkeensH.herzele.be is een online participatieplatform voor alle inwoners van Herzele. Op dit platform lanceert het lokaal bestuur het hele jaar door inspraakprocessen over allerhande thema's. Want... jouw mening telt en bepaalt mee wat en hoe er uiteindelijk beslist wordt. Afhankelijk van het inspraakproces zetten we dit platform in om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jouw mening over een standpunt enzovoort. En daar stopt het niet! Iedereen die deelneemt, wordt op de hoogte gehouden van wat er met zijn of haar idee/mening wordt gedaan. Je krijgt dus steeds feedback! Opgelet: denkeensH.herzele.be is geen meldpunt voor opmerkingen, vragen of klachten aan het gemeente- of OCMW-bestuur. Daarvoor kunnen inwoners nog altijd terecht bij Trefpunt.
 

Neem snel een kijkje op denkeensH.herzele.be en ontdek welke ideeën jouw mede-inwoners hebben ingediend.

 

Gepubliceerd op woensdag 25 september 2019 10 u.