Afval

Je huishoudelijk afval wordt ingezameld door ILvA. Dit is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 15 steden en gemeenten, die via ILvA de handen in elkaar slaan om je afval zo efficiënt milieuvriendelijk mogelijk in te zamelen en te laten verwerken.

  • Restfractie, PMD, GFT, papier/karton, glas, grofvuil en snoeiafval/tuinafval worden aan huis ingezameld.
  • Je kan ook terecht op de 15 ILvA-recyclageparken, verspreid over de verschillende steden en gemeenten in het werkingsgebied.

Alle info over hoe je je afval moet aanbieden, de openingsuren van de recyclageparken, de tarieven enzovoort vind je op http://www.ilva.be/.