Herzele gaat vreemd: wandeling Everbeekse bossen

Verspreid over Everbeek, een deelgemeente van Brakel, ligt het natuurgebied Everbeekse Bossen. De restanten van een prachtig bossencomplex tussen Brakel en Ronse herbergen een schat aan natuur.

De Everbeekse bossen bestaan uit het Hayesbos, het Trimpontbos, het Steenbergbos en Keelenberg. Het zijn oude bossen, die gekenmerkt worden door een weelderige voorjaarsflora met tapijten van wilde hyacint en bosanemoon.

Het reliëf is er grillig. Er zijn talrijke bronnen en kronkelende bronbeken. Vooral majestueuze beuken domineren het zicht, maar ook zomereiken, haagbeuken en populieren nemen een belangrijke plaats in. In de valleitjes vinden we essen en zwarte elzen.

Op de valleiflank van de Terkleppebeek, die ontspringt in het Trimpontbos, liggen nog enkele kleinere maar waardevolle bosjes. Het zijn samen met de grotere boskernen restanten van het uitgestrekte Poodsbergbos, dat zich tot in de vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Ronse en Everbeek.

Onze gids is Carlos D'Haeseleer die het bos als zijn broekzak kent.

We carpoolen naar Everbeek.

Voor wie op eigen kracht naar Everbeek komt: afspraak om 14u00 aan de kerk van Everbeek-Boven.

Praktische informatie

Wanneer

Organisatie

Natuurpunt Herzele